ชาวบ้านประท้วง ไม่เอาแต่งตั้งรักษาการเจ้าอาวาสวัดป่ายุบ สัตหีบ

          เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 22 เม.ย.64 ได้มีกลุ่มชาวบ้านประมาณ 30 คน ได้มารวมตัวถือป้ายประท้วงไม่ยอมรับการแต่งตั้ง รักษาการเจ้าอาวาสวัดป่ายุบ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี หลังพระครูสีลสาราธิคุณ เจ้าคณะตำบลสัตหีบ เจ้าอาวาสวัดเขาคันธมาทน์ ได้แต่งตั้งในวันที่ 21 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา พร้อมยื่นหนังสือคัดค้านการแต่งตั้งรักษาการเจ้าอาวาสวัดดังกล่าว
         มีใจความว่า ด้วยชาวบ้านรอบวัดป่ายุบ ไม่เห็นด้วยกับการแต่งตั้งรักษาการเจ้าอาวาส ในครั้งนี้ เพราะ 1. แต่งตั้งรักษาการเจ้าอาวาสไม่เหมาะสม เพราะพรรษาน้อย ปกครองพระลูกวัดไม่ได้ ทำให้พระสงฆ์แตกแยก ซึ่งตอนนี้มีพระลูกวัดเริ่มทยอยย้ายออกหลายองค์ 2. ต้องมีฉันทามติจากคณะสงฆ์และสามเณรภายในวัดก่อน 3. ขาดความเลื่อมใสและความศรัทธาของชาวบ้านรอบ ๆ วัด 4. บริหารการเงินและบริหารงานในวัดไม่โปร่งใส 5. ไม่ปฏิบัติทางกิจของสงฆ์ ไม่เดินบาตร อยู่แต่ในกุฏิ 6. เข้ากับผู้นำชุมชนและผู้นำท้องถิ่นไม่ได้ และในทุกวันนี้ชาวบ้านเข้าวัดน้อยมาก 7. ถ้ายังไม่ยกเลิกการแต่งตั้งรักษาการเจ้าอาวาสองค์นี้ ชาวบ้านจะยกระดับมากกว่านี้ 8. การแต่งตั้งในครั้งนี้ไม่มีผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ชาวบ้าน เข้ามารับรู้ จึงขอให้ยกเลิกการแต่งตั้งรักษาการเจ้าอาวาสองค์นี้ และขอให้แต่งตั้งพระที่เหมาะสม มีคุณวุฒิมากกว่านี้ ขอให้พิจารณาภายใน 7 วัน พร้อมยื่นหนังสือดังกล่าวให้กับเจ้าคณะตำบลสัตหีบ และเจ้าคณะอำเภอสัตหีบ เพื่อดำเนินการต่อไป
          ในเบื้องต้น พระครูสีลสาราธิคุณ เจ้าคณะตำบลสัตหีบ เจ้าอาวาสวัดเขาคันธมาทน์ และพระครูทัศนียคุณากร เจ้าคณะอำเภอสัตหีบ เจ้าอาวาสวัดสัตหีบ ได้รับหนังสือดังกล่าวไว้แล้ว พร้อมกับกล่าวว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกิจของสงฆ์ ซึ่งจะลงมาชี้แจงถึงเหตุผลการแต่งตั้งรักษาการเจ้าอาวาสวัดป่ายุบ ในวันที่ 26 เม.ย.64 นี้ จึงทำให้ผู้ชุมนุมแยกย้ายกันกลับไป

Advertisement