📌📌แจ้งเปลี่ยนเวลา ขอเชิญอบรม สำหรับผู้สัมผัสอาหาร ณ โรงแรม ดีวารี จอมเทียน บีช พัทยา ชลบุรี 📌📌📌

📌📌แจ้งเปลี่ยนเวลา ขอเชิญอบรม สำหรับผู้สัมผัสอาหาร ณ โรงแรม ดีวารี จอมเทียน บีช พัทยา ชลบุรี 📌📌📌

ลงทะเบียนหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร เมืองพัทยา จ.ชลบุรี. วันพฤหัสบดี ที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 – 17.20 น. (สำหรับผู้สัมผัสอาหาร) **ได้รับบัตร ณ วันอบรม**. ณ โรงแรมดีวารี จอมเทียน บีช พัทยา จ.ชลบุรี

https://forms.gle/eqRaoM7jBfDjKa7b8

📣ข่าวประชาสัมพันธ์📣

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
หน่วยงานจัดการอบรมที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมอนามัย
📣📣 ขอเชิญผู้ประกอบกิจการร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร เข้ารับการอบรม “หลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร”

🥘🍱🥗🥨🍟🍜🍝🍦☕️🍡🍕🍔🥙🥐🍿🍲🍛

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ. 2561 ที่กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้องผ่านการอบรมภายใน 16 ธันวาคม 2563 และต่อใบอนุญาตทุก 3 ปี

📌 ขณะนี้บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด เปิดอบรม หลักสูตร “ สุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร (ค่าลงทะเบียน 850 บาท)

✒️✒️เริ่มลงทะเบียนและชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2564 (*วัน เวลา และสถานที่อาจจะมีการเปลียนแปลง*)
🔎 โดยท่านสามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่

📱ไลน์ : cltacademy

ส่วนงานพาณิชย์และพัฒนาธุรกิจ

📞โทร : 02-9405993 ต่อ274

📲มือถือ : 0985863866

📱ไลน์ : cltacademy

📩cltacademy17@gmail.com

#ผู้สัมผัสอาหารพัทยา
#ผู้สัมผัสอาหารเมืองพัทยา
#อบรมผู้สัมผัสอาหารพัทยา
#อบรมผู้สัมผัสอาหารชลบุรี
#ผู้สัมผัสอาหารชลบุรี

Advertisement