ผช.รมว.กระทรวงแรงงาน นำทีมประชุมเตรียมจัดตั้งศูนย์คัดกรองโควิด-19 แก่ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 และ ม.40

          วันที่ 20 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมร่วมกับฝ่ายปกครอง หัวหน้าส่วนราชการของจังหวัด และ รพ.ในเครือข่ายจังหวัดชลบุรี
         สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอก 3 ที่พบผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก และส่วนใหญ่เป็นผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการ ทำให้เชื้อเกิดการแพร่กระจายไปในวงกว้าง อีกทั้งในพื้นที่จังหวัดชลบุรีมีสถานที่ท่องเที่ยวมีนิคมอุตสาหกรรม และโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมาก ประกอบกับกระทรวงแรงงาน มีนโยบายในการช่วยแบ่งเบาภาระด้านสาธารณสุข ในการจัดตั้งศูนย์ตรวจคัดกรองโควิด -19 ให้แก่ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 และ ม.40 เพื่อคัดกรองและค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน และนักท่องเที่ยว จึงได้จัดประชุมเพื่อหารือในเรื่องดังกล่าวขึ้น
         ทั้งนี้จากการประชุมดังกล่าว ที่ประชุมมีมติให้จัดตั้งศูนย์คัดกรองโควิด-19 ณ หอประชุมอำเภอศรีราชา โดยจะเริ่มเปิดศูนย์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 24 เม.ย. -15 พ.ค.64 โดยผู้ประกันตนที่จะได้รับสิทธิตรวจคัดกรอง จำนวน 25,000 คน ซึ่งสามารถตรวจสอบสิทธิ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี
Advertisement