สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รายงานยอดผู้ติดเชื้อ “โควิดระลอกใหม่” ทะลุ 800 ราย ส่วนใหญ่เป็นคลัสเตอร์สถานบันเทิง แนะนักเที่ยวรีบตรวจหาเชื้อ

        วันที่ 15 เมษายน 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี (สสจ.ชลบุรี) รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ ระบุว่า วันนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 97 ราย ส่งผลให้ยอดผู้ติดเชื้อโควิดระลอกใหม่ เดือน เม.ย.64 มีจำนวนทั้งสิ้น 807 ราย หายป่วย 1 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 806 ราย
สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 97 ราย มีดังนี้
         1. เป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 Cluster Flintstone 7 ราย (ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2564 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 144 ราย)
        2. ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากสถานบันเทิงอื่น ๆ รายละเอียดดังนี้
            2.1 Bone พัทยา 1 ราย
            2.2 Buzz พัทยา 1 ราย
            2.3 Kitchen Lao พัทยา 1 ราย
            2.4 Insomnia พัทยา 1 ราย
            2.5 Infinity ศรีราชา 1 ราย
            2.6 Mountain Bar สัตหีบ 1 ราย
            2.7 Replay บางแสน 1 ราย
            2.8 New Version พัทยา 2 ราย
            2.9 The Garden 168 พัทยา 2 ราย
         2.10 สถานบันเทิงอื่นในพัทยา 3 ราย
         2.11 Class 99 เมืองชลบุรี 3 ราย
         2.12 Friend Zone ปลวกแดง ระยอง 4 ราย
        2.13 ทองสุขคาเฟ่ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 2 ราย
       2.14 สถานบันเทิง กทม. 3 ราย
       2.15 สถานบันเทิง เชียงใหม่ 1 ราย
     3. ผู้สัมผัสและบุคคลในครอบครัวผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 28 ราย
     4. อยู่ระหว่างสอบสวนโรค จำนวน 42 ราย
          วันนี้มีการค้นหาผู้สัมผัสทั้งหมดจำนวน 433 ราย และค้นหาเชิงรุกอีกจำนวน 1,054 ราย (อยู่ระหว่างการรอผลตรวจ) ขณะนี้มีการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ เดือน เม.ย.64 จากสถานบันเทิงใน กทม. และแพร่ระบาดไปอย่างรวดเร็วในจังหวัดต่าง ๆ รวมทั้งการระบาดสู่สถานบันเทิงในจังหวัดชลบุรี และแพร่เชื้อไปยังผู้สัมผัสใกล้ชิด การระบาดส่วนใหญ่ของชลบุรี ยังอยู่ในกลุ่มสถานบันเทิง ในอำเภอเมืองและอำเภอบางละมุง มีส่วนที่เป็นผู้สัมผัสและเป็นบุคคลในครอบครัว ยังรอการสอบสวนอีก 42 ราย ขอความร่วมมือจากประชนทุกภาคส่วน ในการควบคุมป้องกันโรค เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล ไม่ร่วมวงสังสรรค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่สังสรรค์กับบุคคลที่มาจากจังหวัดที่มีการระบาดของโควิด-19 เคร่งครัดในมาตรการตามหลักเกณฑ์ กรณีมีการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนจำนวนมาก
         จังหวัดชลบุรี จะยังคงดำเนินการค้นหาผู้สัมผัส และค้นหาเชิงรุกอย่างเข้มข้น เพื่อนำมาตรวจหาเชื้อโควิด-19 และนำมารักษาไม่ให้แพร่ระบาดต่อไป ขอความร่วมมือบุคคลที่ไปเที่ยวสถานบริการ ตามประกาศ หรือสถานบริการใน กทม. ปริมณฑล เข้ารับการตรวจหาเชื้อ เพื่อเข้ารับการรักษาไม่ให้แพร่เชื้อต่อไป
Advertisement