รองนายกเมืองพัทยาเผย รพ.เมืองพัทยา เตียงเพียงพอรองรับผู้ป่วยโควิด-19 หลังเตรียมไว้ 10 เตียง ปัจจุบันมีผู้ป่วยเข้ารักษาเพียง 1 ราย ด้านการคัดกรองเน้นกลุ่มเสี่ยงที่มีสิทธิ์ในการรักษาที่ รพ.เมืองพัทยาก่อน ส่วนผู้ป่วยนอกรับเฉพาะกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน หวั่นเกิดการแพร่ระบาด จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

          (13 เม.ย.64) จากกรณีที่ปัจจุบันได้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในระลอกที่ 3 ขึ้น โดยมีต้นตอมาจากสถานบันเทิงในกรุงเทพฯ จนเกิดการกระจายไปเกือบทั่วทุกพื้นที่ในประเทศไทย จนส่งผลให้มีผู้ป่วยที่รับเชื้อไวรัสโควิด-19 เข้ามารักษาอาการป่วยกันมากยิ่งขึ้น จนส่งผลให้โรงพยาบาลทั้งรัฐและเอกชนหลายแห่งในกรุงเทพฯ ได้ประกาศงดรับผู้ป่วยนอก หวั่นเกรงเกิดการแพร่ระบาด โดยให้เหตุผลว่าอาจจะผู้มีที่อยู่ในข่ายต้องสงสัยติดเชื้อมารับบริการที่โรงพยาบาล และอาจเกิดการแพร่ระบาดของโรคเกิดขึ้น
          นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวถึงมาตรการในการรักษาผู้ป่วยโรงพยาบาลเมืองพัทยาว่าในขณะนี้พบว่าโรงพยาบาลเมืองพัทยายังมีความพร้อมในการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อยู่มาก เนื่องจากว่าทางโรงพยาบาลเมืองพัทยาได้จัดสถานที่รองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ไว้ 10 ห้อง และห้องความดันลบอีก 2 ห้อง ซึ่งขณะนี้พบว่ามีผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เข้าทำการรักษาเพียง 1 คนเท่านั้น ส่วนผู้ที่เดินทางมาทำการตรวจหาเชื้อ และคัดกรอง ตอนนี้ก็พบว่ามีมาอย่างต่อเนื่อง โดยทางเมืองพัทยาจะให้สิทธิ์ในการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลเมืองพัทยาเข้าทำการรักษาก่อน อาทิ ผู้มีสิทธิ์บัตรทอง หรือผู้ที่อยู่ในพื้นที่หมู่ 10 และหมู่ 12 ของเมืองพัทยา ก็สามารถมาใช้บริการในการรักษาการตรวจคัดกรองเชื้อได้ หากพบว่าเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยไวรัสโควิด-19 ซึ่งในส่วนของผู้ป่วยที่อยู่นอกเขตเมืองพัทยา ก็ต้องเข้าทำการรักษาในโรงพยาบาลที่มีสิทธิ์
นอกจากนี้ในส่วนของการรักษาพยาบาลในงานอื่นๆ อาทิ ผู้ป่วยนอก ในกรณีฉุกเฉินทางโรงพยาบาลก็จะรับเข้าทำการรักษาทันที แต่หากเป็นผู้ป่วยที่มาพบแพทย์ในกรณีติดตามอาการ กรณีไม่เร่งด่วน ทางโรงพยาบาลเมืองพัทยาก็จะเลื่อนนัดออกไป อีกทั้งในส่วนของงานทันตกรรมก็ไม่เปิดให้บริการ ยกเว้นกรณีเร่งด่วน ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่อาจจะมาจากผู้เข้ารับการรักษาแต่ไม่แสดงอาการ
        อย่างไรก็ตามสำหรับโรงพยาบาลเมืองพัทยาถือว่าเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็ก ที่สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 110 เตียง และสามารถรับผู้ป่วยได้วันละ 700-800 คนต่อวัน แต่เนื่องจากปัจจุบันเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนั้นจึงมีความจำเป็นในการต้องงดรับบริการบางประเภทที่ไม่มีความจำเป็นรีบด่วน ส่วนกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นรีบด่วนก็ยังคงเปิดให้บริการเช่นเดิม ทั้งนี้การเปิดให้บริการในลักษณะเช่นนี้นั้นจะดำเนินการไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสวิด-19 จะคลี่คลายลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น

Advertisement