บางเสร่เปิดจุดตรวจบริการประชาชน เน้นย้ำประชาชนใส่หน้ากากอนามัยป้องกันโควิด-19

          (12 เม.ย.64) ที่ บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวชายหาดบางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายพิเชษฐ์ ธรรมโหร ปลัดอำเภอสัตหีบ เป็นประธานเปิดโครงการจุดตรวจบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนชุมชน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลบางเสร่ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ เข้าร่วมโครงการ
         นายเพ่ง บัวหอม ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบัน การเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกาล และช่วงเวลาปกติของประชาชนโดยส่วนใหญ่ เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงของมนุษย์ ได้แก่ ความประมาท ขับรถด้วยความเร็วเกินกำหนด เมาสุรา และไม่ชำนาญเส้นทาง ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิต รวมทั้งทำให้เกิดความสูญเสียต่อทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก ซึ่งสามารถป้องกันมิให้เกิดได้ หากตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนตลอดเวลา
         เทศบาลตำบลบางเสร่ ได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้จัดทำโครงการจุดตรวจบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ แนะนำเส้นทาง รวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยว และร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ กวดขันวินัยจราจร ผู้ขับขี่ยานพาหนะและช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านการจราจรภายในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อลดความสูญเสียของผู้ใช้เส้นทางสัญจรภายในอำเภอสัตหีบ และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ในการลดความสูญเสียในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และของจังหวัดชลบุรีต่อไป
         ด้านนายพิเชษฐ์ ธรรมโหร ปลัดอำเภอสัตหีบ กล่าวว่า การจัดทำโครงการจุดตรวจบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ถือว่ามีปะโยชน์แก่พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่ง และที่สำคัญในช่วงนี้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ขอให้ประชาชนทุกคนสวมหน้ากากอนามัยกันทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน ลดการไปอยู่ในที่แออัดและล้างมือบ่อยๆ เพื่อความปลอดภัยและห่างไกลจากโควิด-19

Advertisement