สมาคมอุตสาหกรรมยาง บริษัท สัญชาติจีนในประเทศไทย ร่วมกับเมืองพัทยา แจกข้าวสารอาหารแห้ง 1,000 ชุด ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่เมืองพัทยา

         เมื่อวันที่ 10 เม.ย.64 ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา สมาคมอุตสาหกรรมยาง บริษัท สัญชาติจีนในประเทศไทย นำโดยนางเฉิน หัว ประธานสมาคมอุตสาหกรรมยาง บริษัท สัญชาติจีนในประเทศไทย พร้อมด้วยนายรณกิจ เอกะสิงห์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา และสมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมยาง บริษัท สัญชาติจีนในประเทศไทยทั้ง 9 บริษัท ร่วมจัดมอบข้าวสารถุงละ 5 กิโลกรัม พร้อมอาหารแห้ง จำนวน 1,000 ชุด แจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอบางละมุงและเมืองพัทยา ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน
          โดยมีเจ้าหน้าที่เทศกิจเมืองพัทยา ร่วมจัดระเบียบและฉีดเจลล้างมือให้ประชาชนก่อนจะรับของแจก เพื่อลดการรวมกลุ่มของประชาชนป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี
         ทั้งนี้สำหรับสมาคมอุตสาหกรรมยาง บริษัท สัญชาติจีนในประเทศไทย ซึ่งก่อตั้งภายใต้สมาคมการค้าวิสาหกิจจีน-ไทย โดยเป็นการรวมกลุ่มของบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยางสมาชิกของสมาคมประกอบด้วย 1. บริษัท จงเช่อรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2. บริษัท แอลแอลไอที (ประเทศไทย) จำกัด (หลิงหลง) 3. บริษัท เซนจูรี่ไทร์ (ประเทศไทย) จำกัด 4. บริษัท หวาอี้กรุ๊ป (ประเทศไทย) 5. บริษัท เจนเนอรัลรับเบอร์ (ไทยแลนด์) 6. บริษัท ปรึ่งซ์เฉิงซานไทร์ (ประเทศไทย) จำกัด 7. บริษัท ซินไท่อินดัสเตรียลเทรด จำกัด 8. บริษัท ซากุระปริ้นติ้งเทคโนโลยี จำกัด และ 9. บริษัท เซลคอนสตรัคชั่นกรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

Advertisement