นายก อบต.เขาไม้แก้ว ส่งทีมงานฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 เดินหน้าป้องกันการแพร่ระบาดเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน

       วันที่ 12 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายจำเนียร กีทีปกูล นายก อบต.เขาไม้แก้ว มอบหมายให้นายบัญชา อุดง รองนายก สมาชิกสภา อบต.เขาไม้แก้ว และนายวิรัตน์ ยังถาวร สมาชิกสภา อบต.เขาไม้แก้ว ม.1 ควบคุมดูแลการออกพ่นยาฆ่าเชื้อ และแนะนำประชาชนเพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่
          นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.เขาไม้แก้ว ยังได้ออกทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคตามสถานที่ต่างๆ แหล่งชุมชนต่างๆ ที่มีประชาชนพลุกพล่าน ทั้งศาลาประชาคม หมู่บ้าน ร้านค้า และบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่บ้านมาบข่าหวาน ม.2, บ้านหนองยาง ม.3, บ้านมาบเจริญ, บ้านสำนักยาง, บ้านชากผักบุ้ง และบ้านทุ่งสระแก้ว ม.4 ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อ โดยใช้เครื่องพ่นยาความดันสูง เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัย ความสบายใจให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วย
         พร้อมกันนี้ได้ขอความร่วมมือกับประชาชนที่รู้ตัวว่ามีไข้ ไอ จาม เจ็บคอ ให้รีบไปพบแพทย์โดยด่วน เพื่อป้องกันการป่วยติดเชื้อ และแพร่ระบาดเชื้อ COVID -19 ไปยังบุคคลอื่นๆ
Advertisement