ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมรอง ผวจ.ชลบุรี ตรวจเยี่ยมความพร้อมที่จะรับผู้ป่วยโควิด-19 ของโรงพยาบาลชลบุรี และศูนย์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ สร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่

         เมื่อวันที่ 10 เม.ย.64 ที่ห้องประชุมชลนิธิ โรงพยาบาลชลบุรี นายเกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมที่จะรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่จะเข้ามารักษาตัวในโรงพยาบาลชลบุรี และได้รับฟังการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการ COVID-19 จังหวัดชลบุรี โดยนายเกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวในที่ประชุมว่า รู้สึกเป็นห่วงกับสถานการณ์ของจังหวัดชลบุรี แต่ก็ยังเชื่อมั่นในการทำงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ COVID-19 จังหวัดชลบุรี เพราะมีความรู้และประสบการณ์ที่หนักมา 2 รอบแล้ว แต่ก็ผ่านมาได้และทำได้ดีมาก ครั้งนี้ก็เหมือนกัน ตนยังเชื่อว่าทีมศูนย์ปฏิบัติการ COVID-19 จังหวัดชลบุรีจะสามารถควบคุมสถานการณ์ในครั้งนี้ได้เหมือนกับครั้งที่ผ่านมา
           จากนั้นนายเกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมคณะ ได้เดินเยี่ยมชมการเตรียมความพร้อมและให้กำลังใจบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ณ ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ หอผู้ป่วยหนัก และห้องผ่าตัด โรงพยาบาลชลบุรี และมอบกระเช้าให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติอีกด้วย
          ต่อจากนั้น นายเกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และนายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมคณะได้เดินทางลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ประจำจุดต่าง ๆ ที่จุดบริการศูนย์ปฏิบัติการดับเพลิงบางทราย ถนนสุขุมวิท ต.บางทราย อ.เมืองชลบุรี จุดบริการมณฑลทหารบกที่ 14 ในปั๊มน้ำมัน ปตท.ถนนสุขุมวิท ต.บางทราย อ.เมืองชลบุรี จุดตรวจและจุดบริการหนองตำลึง ถนนสุขประยูร ต.หนองตำลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี ซึ่งเตรียมพร้อมไว้ เพื่อช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดอุบัติเหตุต่างๆ โดยนายเกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และนายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ยังได้กำชับให้เข้มงวดกับผู้ที่กระทำผิดกฎจราจรอย่างเคร่งครัด รวมทั้งแนะนำให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัย รักษาระยะห่าง ล้างมือด้วยเจล-แอลกอฮอล์ทุกครั้ง และปฏิบัติตามกฎจราจร ตั้งสติก่อนสตาร์ท เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง
          ทั้งนี้จังหวัดชลบุรี เป็นประตูสู่จังหวัดชายทะเลภาคตะวันออก ที่มีแหล่งท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก และในแต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ นิยมเดินทางมาท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ และในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จะมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน คาดว่าจะมีประชาชนจำนวนมากเดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อเยี่ยมครอบครัว ญาติมิตร ทำให้ปริมาณยานพาหนะบนทางหลวงมีปริมาณสูงขึ้น อาจส่งผลให้มีปัญหาด้านการจราจรติดขัด และเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้ เพื่อลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุในช่วงเทศสงกรานต์ ด้วยความห่วงใยในความปลอดภัยของประชาชน จึงได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม พร้อมมอบเครื่องดื่ม กาแฟ และผ้าเย็นไว้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามศูนย์ป้องกันอุบัติเหตุต่าง ๆ และไว้บริการประชาชนที่สัญจรไปมาในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย

Advertisement