จับเรือประมงสัญชาติอินโดนีเซีย ทำการประมงรุกล้ำน่านน้ำไทย

         เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 เวลาประมาณ 20.30 น. หน่วยงานศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3 (ศรชล.ภาค 3) ได้รับการประสานจาก ศรชล.จังหวัดพังงา ว่าเครือข่ายเรือประมงไทยในพื้นที่แจ้งเหตุ ตรวจพบเรือประมงสัญชาติอินโดนีเซีย จำนวน 3 ลำ ลักลอบทำการประมงในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของไทย
          หลังจากได้รับแจ้งเหตุ ศรชล.ภาค 3 ได้มีการประชุมบูรณาการการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสั่งการให้ เรือ ต.994 และเครื่องบินลาดตระเวนแบบที่ 1 ออกทำการตรวจสอบเรือประมงดังกล่าวว่ามีการกระทำผิดตามที่ได้รับแจ้งหรือไม่

         ต่อมา เมื่อวันที่ 9 เม.ย.64 เวลา 06.30 น. เครื่องบินลาดตระเวนแบบที่ 1 รายงานการตรวจพบเรือประมงอินโดนีเซียหลายลำกำลังลักลอบทำการประมงในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของไทย จึงได้แจ้งให้เรือ ต.994 ทราบและเข้าทำการจับกุมเรือประมงสัญชาติอินโดนีเซียได้ จำนวน 1 ลำ ชื่อ KMRIZKI เป็นเรือประมงประเภทอวนล้อม ลักษณะตัวเรือสีเขียว เก๋งสีเขียว มีลูกเรือ จำนวน 32 คน เป็นสัญชาติอินโดนีเซียทั้งหมด และได้นำเรือดังกล่าวกลับเข้าฝั่งในพื้นที่ จ.ภูเก็ต เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
         ทั้งนี้ ในส่วนของพื้นที่ทางทะเลฝั่งอันดามันยังคงปรากฏข่าวสารเรือประมงต่างชาติลักลอบเข้ามาทำการประมงอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมาเคยมีการจับกุมเรือประมงสัญชาติอินโดนีเซียในบริเวณดังกล่าวมาแล้วหลายครั้ง ผลสำเร็จของการจับกุมในครั้งนี้ ต้องขอบคุณหน่วยงานใน ศรชล.ภาค 3 ส่วนราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเครือข่ายเรือประมงของไทย ที่พบเห็นการกระทำผิดในทะเลและแจ้งข้อมูลต่างๆให้ ศรชล.ภาค 3 นำไปสู่การปฏิบัติเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและประชาชนไทยให้ยั่งยืนสืบไป

ภาพ/ข่าว ปชส.โฆษกกองทัพเรือ/ศรชล.ภาค 3

Advertisement