“การ์ดไม่ตก” อบต.เขาไม้แก้ว ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันไวรัส COVID -19 ระลอกที่ 3

          เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 10 เมษายน 2564 นายจำเนียร กีทีปกูล นายก อบต.เขาไม้แก้ว ได้มอบหมายให้นายบัญชา อุดง รองนายก อบต.เขาไม้แก้ว นายวิรัตน์ ยังถาวร ส.อบต. ม.1 นางวิลาวรรณ แก้วรุ่ง เลขานุการ นายก อบต.เขาไม้แก้ว นำทีม พนักงาน อบต.ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านต.เขาไม้แก้ว และสว่างบริบูรณ์จุดเขาไม้แก้ว ออกพ่นยาฆ่าเซื้อ COVID -19 ตามจุดเสี่ยงที่ประชาชนเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ แวะพัก ชื้อของ เช่น ปั๊มน้ำมัน ร้านกาแฟ ร้านสะดวกเชื้อและพ่นตามตลาดสด บ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ ต.เขาไม้แก้ว เพื่อสร้างความสบายใจให้พี่น้องประชาชน
          พร้อมทั้งยังให้คำแนะนำในการดูแลตนเองในการใช้ชีวิตประจำวัน สวมใส่หน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือบ่อยๆ พกเจลแอลกอฮอล์ ไว้สำหรับล้างมือเวลาออกนอกบ้าน กินร้อน ช้อนใครช้อนมัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในระลอกที่ 3

Advertisement