เจ้าท่าพัทยา บูรณาการร่วมทุกภาคส่วน เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยทางน้ำร่วมเทศกาลสงกรานต์ เพื่อกำกับควบคุมดูแลการขนส่งทางน้ำแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว

         (10 เม.ย.64) ที่ท่าเทียบเรือพัทยาใต้ แหลมบาลีฮาย นายพิสุทธิ์ อมรยุทธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 เป็นประธานเปิดโครงการศูนย์อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยทางน้ำร่วม เทศกาลสงกรานต์ ระหว่าง 10-16 เมษายน 2564 โดยมีนายรณกิจ เอกะสิงหห์ รองนายกเมืองพัทยา นายเอกราช คันธโร ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา พร้อมตัวแทนกองบังคับการตำรวจน้ำ ตัวเเทนมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ฯเมืองพัทยา เครือข่ายอาสาวารี และเจ้าหน้าที่เทศกิจเมืองพัทยา เข้าร่วมเปิดโครงการอย่างพร้อมเพรียง
          นายพิสุทธิ์ อมรยุทธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 กล่าวว่า ด้วยระหว่างวันที่ 10-16 เมษายนนี้เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ และมีวันหยุดยาวต่อเนื่องหลายวัน คาดว่าจะมีประชาชน และนักท่องเที่ยว เดินทางมาตามแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำและชายทะเลเป็นจำนวนมาก อีกทั้งคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติได้ประกาศให้โรคโควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย กรมเจ้าท่าจึงได้มีมาตรการเพื่อความปลอดภัยและมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยได้จัดตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางน้ำร่วม และจุดอำนวยความสะดวกและประชาสัมพันธ์ทางน้ำประจำท่าเทียบเรือ พร้อมทั้งเข้มงวดกวดขันในการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติมาตรการเพื่อความปลอดภัย และมาตรการป้องกันโควิด-19
         อีกทั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านบุคลากรและกระบวนการทำงานร่วมกันของแต่ละหน่วยงาน เพื่อกับควบคุมดูแล และอำนวยความสะดวก ปลอดภัย ด้านการขนส่งทางน้ำ ตรวจสอบสภาพเรือและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ภายในเรือให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อสร้างมาตรฐานที่ดีให้แก่ผู้ควบคุมเรือ เรือ คนประจำเรือ ท่าเทียบเรือ และสถานีขนส่งทางน้ำในพื้นที่ รวมถึงการจัดระเบียบการจราจรทางน้ำให้เกิดความสะดวก ปลอดภัยสูงสุดต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์

         โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ในการสนธิกำลังเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการประกอบด้วย ตำรวจน้ำ ฝ่ายกู้ภัยทางทะเลและชายฝั่งเมืองพัทยา หน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณ์ฯ และเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่ 3
Advertisement