ทต.เขตรอุดมศักดิ์ เปิดจุดบริการประชาชน ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด ช่วงเทศกาลสงกรานต์

         เมื่อวันที่ 9 เม.ย.64 นายกฤติน มีลาภ ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เป็นประธานเปิดจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 ณ บริเวณหน้าอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ โดยมีนายกำชัย ตั้งธรรมสถิตย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิก อปพร. เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานสัตหีบ เข้าร่วมในพิธีเปิด
          นายกฤติน มีลาภ กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 10-16 เม.ย. 64 เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประชาชนเดินทางกลับเยี่ยมภูมิลำเนา และไปเที่ยวพักผ่อน ซึ่งสัตหีบมีแหล่งท่องเที่ยวที่ประชาชนนิยมเดินทางมาพักผ่อนในช่วงเทศกาลสำคัญจำนวนมาก ทำให้มีอัตราการใช้รถใช้ถนนค่อนข้างสูง ปัญหาที่จะตามมา คือ อุบัติเหตุบนท้องถนน ประกอบกับรัฐบาล และจังหวัดได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมมือกันทำให้อัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนลดลงให้ได้มากที่สุด
         ในการนี้ ทางเทศบาลจึงได้จัดตั้งจุดบริการ แนะนำประชาสัมพันธ์ รวมทั้งบริการสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นจุดพักผ่อนแก่ประชาชนที่เดินทางผ่านไปมาตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย รณรงค์ให้สวมใส่แมสก์โดยเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยจากโควิด-19 ซึ่งในจุดบริการจะมีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการต่างๆ ร่วมปฏิบัติงานจุดบริการประชาชน

Advertisement