รับบิชคอมร่วมสนับสนุนพัฒนาทีมวอลเล่ย์บอลเยาวชนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ

         เมื่อวันที่ 6 เม.ย.64 นายกิตติศักดิ์ ศิริเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ พร้อมด้วย น.ส.ขวัญฤดี คงขาว ครูผู้ฝึกสอนทีมวอลเล่ย์บอลเยาวชนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ และคณะนักกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชน ร่วมรับมอบถุงพลาสต์พืช ถุงขยะกินได้ที่ผลิตกากพืช 100% และเงินสนับสนุนทีมนักกีฬา จากองค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication ที่มีนายเก่ง ณ สงขลา เลขานุการประธานองค์กรฯ เป็นตัวแทนส่งมอบ
          นายกิตติศักดิ์ ศิริเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ กล่าวว่า ทางโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือจะมีนักกีฬาเยาวชนทั้งกลุ่มนักวอลเล่ย์ นักฟุตซอล และนักฟุตบอล ซึ่งจะมีการฝึกซ้อมเพื่อพัฒนาทักษะเข้าร่วมแข่งขันรายการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ต้องขอขอบคุณทางองค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication ที่ให้ความสำคัญในการส่งเสริมนักกีฬาเยาวชนพร้อมกับการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
           ด้านตัวแทนองค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication กล่าวว่า ด้วยองค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication องค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมที่มุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาคน ซึ่งเยาวชนถือว่ามีความสำคัญในการที่จะเติบโตเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศชาติ ซึ่งเรื่องของการรักษาความสะอาดสร้างจิตสำนึกที่ดีก็จะช่วยให้เกิดสุขภาพที่ดีตามมา ฉะนั้นนักกีฬาเยาวชนจึงเป็นเสมือนแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนรุ่นเดียวกันให้ใส่ใจในสองเรื่องนี้ควบคู่กันต่อไป

Advertisement