รองนายกเมืองพัทยา เร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนโครงการก่อสร้างถนนพัทยาใต้ เตรียมถนนผิวการจราจร ก่อนสงกรานต์ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว

            หลังจากที่เมืองพัทยา ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค และบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) หรือ CAT Telecom ได้ร่วมกันบูรณาการงานก่อสร้าง 4 โครงการ ประกอบด้วย 1. การดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคบิ้ลใต้ดิน ตั้งแต่บริเวณถนนพัทยาใต้ถึงปากทางสุขุมวิท 2. งานวางท่อส่งน้ำ HDPE 400 เมตร แยกสุขุมวิทถึงวัดชัยมงคล และปรับปรุงเส้นท่อจ่ายน้ำ HDPE 315 มิลลิเมตร ถนนพัทยาใต้ฝั่งขวา ของการประปาส่วนภูมิภาค 3. งานปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ งานปรับปรุงทางเท้า และงานปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนพัทยาใต้ ของเมืองพัทยา และ 4. การก่อสร้างและปรับปรุงระบบสื่อสารเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน บริเวณถนนพัทยา CAT Telecom รวมงบประมาณในการดำเนินการ 4 หน่วยงาน 700 ล้านบาท ซึ่งเป็นการก่อสร้างแบบบูรณาการร่วม 4 หน่วยงาน เพื่อลดปัญหาการขุดเจาะผิวถนนสร้างความเดือดร้อนให้กลับประชาชน และเป็นพื้นที่แรกในการดำเนินการก่อสร้างร่วมของหลายหน่วยงาน
         ล่าสุดวันนี้ (7 เม.ย.64) นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา ได้ลงพื้นที่ บริเวณถนนพัทยาใต้ เพื่อเร่งรัดและติดตามงานการดำเนินการบูรณาการก่อสร้างปรับปรุงถนนเส้นพัทยาใต้ของทุกภาคส่วน เช่น ระบบไฟฟ้าใต้ดิน, การขยายท่อประปา, สายสื่อสารใต้ดิน, ฟุตปาธทางเท้า และผิวการจราจร รวมไปถึงการเร่งคืนสภาพผิวการจราจร ช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ทั้งด้านการจราจรและความปลอดภัย โดยมีตัวแทนหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ เจ้าหน้าที่สำนักช่าง และตัวแทนบริษัทรับเหมา ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้
         นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า ตั้งแต่เริ่มมีการก่อสร้างบริเวณถนนพัทยาใต้ที่ผ่านมาได้มีการลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง และในอีกไม่กี่วันจะถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์และเป็นวันหยุดยาว ด้วยความห่วงใยของนายกเมืองพัทยาจึงได้สั่งการให้ดจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ บริเวณถนนพัทยาใต้ รวมไปถึงบนฟุตปาธทางเท้าที่ยังไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ส่งผลให้การสัญจรของประชาชนและนักท่องเที่ยว รวมไปถึงผู้ประกอบการร้านค้า ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินงานและเก็บงานหลังการก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ลดปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน
         จากการลงพื้นที่พบว่าการดำเนินการของแต่ละหน่วยงานทั้ง 4 หน่วยงานยังเป็นไปตามแผนที่กำหนดและยังอยู่ในช่วงเวลาของสัญญาจ้าง แม้ยังไม่หมดสัญญาจ้างของแต่ละหน่วยงานเมืองพัทยาก็ไม่อยากให้รอจนหมดสัญญา หากเป็นไปได้ก็อยากจะให้เร่งดำเนินการก่อสร้าง เพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชน และผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง
         ทั้งนี้อยากจะขออภัยประชาชนที่พักอาศัยบริเวณถนนพัทยาใต้ ด้วยได้มีการบูรณาการร่วมกันในการก่อสร้างแบบครั้งเดียวเสร็จ เพื่อป้องกันการขุดเจาะผิวถนนซ้ำซาก ทำให้การก่อสร้างอาจจะไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเท่าที่ควร

          อย่างไรก็ตาม จะเร่งกำชับทุกหน่วยงานให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยในส่วนผิวจราจรตั้งแต่แยกพัทยาใต้ไปถึงแยกสื่อสารนั้นขณะนี้ได้มีการก่อสร้างเสร็จแล้ว และจะคืนผิวจราจรให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้ก่อนสงกรานต์นี้ ส่วนถนนพัทยาเหนือนั้นขณะนี้การไฟฟ้าได้เร่งคืนผิวจราจร ด้วยที่ผ่านมาการคืนผิวจราจรบนถนนพัทยาเหนือของการไฟฟ้าไม่เรียบร้อย เมืองพัทยาได้มีการสั่งการให้ดำเนินการใหม่ทั้งหมด คาดว่า ก่อนวันที่ 9 เมษายนนี้ก็จะดำเนินการแล้วเสร็จ

Advertisement