ผกก.สภ.เมืองพัทยา เป็นประธานประดับยศแก่ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน 23นาย พร้อมกล่าวแสดงความยินดี

         เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ที่ห้องประชุมรักษ์วินัย สภ.เมืองพัทยา ชั้น 3 พ.ต.อ.พิศิษฏ์ พูลทรัพย์ ผกก.สภ.เมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศร้อยตำรวจตรี แก่ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต. อายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่ง และเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตร จำนวน 23 นาย
          พ.ต.อ.พิศิษฏ์ พูลทรัพย์ ผกก.สภ.เมืองพัทยา กล่าวว่า วันนี้เป็นโอกาสดี ที่ได้มาแสดงความยินดีกับข้าราชการตำรวจในสังกัดทั้ง 23 นาย ขอขอบคุณที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถมาตลอด หวังว่าการประดับยศในครั้งนี้ จะเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่รับใช้แผ่นดิน

           และขอให้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เป็นเกียรติประวัติให้แก่ครอบครัว ซึ่งที่ผ่านมาตำรวจ เป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน ดังนั้น ขอให้ตำรวจทุกนายยึดหลักยุติธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ ให้สมกับเป็นที่พึ่งของประชาชนต่อไป

Advertisement