จังหวัดชลบุรีจัดพิธีถวายสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกถึงมหาจักรีบรมราชวงศ์

         (6 เม.ย.64) ที่ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีถวายสักการะเนื่องในวัน พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ในวันที่ 6 เมษายน 2564 โดยจัดให้มีพิธีทางศาสนา พิธีถวายเครื่องราชสักการะพานดอกไม้สด ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรต่างๆ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระองค์ ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจทำนุบำรุงบ้านเมืองเจริญรุ่งเรือง ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการปกปักรักษาเอกราชของชาติมาได้จนทุกวันนี้ โดยมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ตุลาการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง
           พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี ปกครองปวงชนชาวไทยให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขทั่วราชอาณาจักร ซึ่งพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ของบรมราชจักรีวงศ์ ได้ทรงเจริญรอยตามพระยุคลบาทสืบต่อกันมาโดยลำดับ

Advertisement