รองนายกเมืองพัทยาเผยความคืบหน้าโครงการจัดสร้างห้องน้ำสาธารณะท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย รวม 32 ห้อง อำนวยความสะดวกประชาชนและนักท่องเที่ยว คาดแล้วเสร็จ ก.ค.นี้

         นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า สำหรับโครงการจัดสร้างห้องน้ำสาธารณะ ท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย รวม 32 ห้อง แยกออกเป็นห้องน้ำชายและหญิง พร้อมห้องน้ำผู้พิการ ซึ่งขณะนี้ผู้รับจ้างได้มีการดำเนินการก่อสร้างไปแล้วแม้จะมีความล่าเรื่องของการก่อสร้าง หลังได้มีการปรับรูปแบบของห้องน้ำ ที่ต้องเพิ่มในส่วนของห้องล้างตัวให้กับนักท่องเที่ยว แต่ยังคงอยู่ในสัญญาจ้างและได้สั่งให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งการจัดสร้างห้องน้ำที่ท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮายนั้นนายกเมืองพัทยาได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนบนเกาะล้าน รวมไปถึงประชาชนที่จะมาพักผ่อนและเล่นกีฬาที่ลานท่าเทียบเรือจะได้มีห้องน้ำไว้คอยบริการให้สมกับเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก
         ทั้งนี้ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวเมืองพัทยาได้มีการจัดบริการรถสุขาเคลื่อนที่ไว้คอยบริการประชาชนและนักท่องเที่ยว เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นในระดับหนึ่ง แต่ยังส่งผลให้ภาพลักษณ์ไม่สวยงามสู่สายตาประชาชนและนักท่องเที่ยว

          ซึ่งการจัดสร้างห้องน้ำสาธารณะท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย รวม 32 ห้อง ในรูปแบบที่โปร่ง โล่ง เพื่อให้ระบายอากาศและระบายกลิ่น สีสันสดใส ตั้งอยู่บริเวณที่จอดรถบัสเดิมของท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2564 หลังสร้างเสร็จจะมีการเปิดประมูลให้เอกชนเข้ามาดูแลบริหารจัดการต่อไปภายใต้การกำหนดราคาของเมืองพัทยา ที่จะไม่ให้มีการเก็บค่าบริการที่แพงมาก

Advertisement