สภาวัฒนธรรมเมืองพัทยาจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564 และวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2564

         เมื่อวันที่ 2 เม.ย.64 ซึ่งตรงกับวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2564 และวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้มีพระราชปณิธานในการทรงงานสืบสานในเรื่องการส่งเสริมคุณค่าของมรดกไทยและวัฒนธรรมไทยมาโดยตลอดนั้น
        ที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 พัทยา จ.ชลบุรี สภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา นำโดยนายมานะ ยาประคำ ประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา พร้อมคณะกรรมการฯ ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสดังกล่าวขึ้น เพื่อสานต่อแนวพระราชปณิธานของพระองค์ในการสืบสานและอนุรักษ์มรดกไทย โดยมีแขกผู้มีเกียรติ และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
          นายมานะ ยาประคำ ประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสที่ดี วันที่ 2 เมษายนนี้ ตรงกับวันอนุรักษ์มรดกไทยและวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นอกจากจะได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติขึ้นแล้ว ในฐานะสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา จะดำเนินการกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยผ่านเมืองท่องเที่ยวสู่นานาชาติต่อไป

Advertisement