เมืองพัทยา หารือร่วมหอการค้าจังหวัดชลบุรีและภาคีเครือข่าย เตรียมจัดงานหอการค้าแฟร์ ระหว่าง 16-19 เม.ยนี้ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช

         (2 เม.ย.64) ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมหารือเตรียมความพร้อมจัดงานหอการค้าแฟร์ พร้อมด้วยนายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา นายธีรินทร์ ธัญญวัฒนกุล ประธานหอการค้าจังหวัดชลบุรี นางสุวิมล ฉัตรเลขวนิช ประธาน YEC ชลบุรี นายนาวิน ค้าขาย ประธานชมรมร้านอาหารเมืองพัทยา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารืออย่างพร้อมเพรียง
        โดยที่ประชุมได้มีการหารือแนวทางและรูปแบบการจัดงาน ภายใต้การเข้มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งการจัดงานหอการค้าแฟร์ในครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-19 เมษายน 2564 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช ฝั่งชายหาด ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารจังหวัดชลบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการท่องเที่ยว หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายลง

          อีกทั้งเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบถึงศักยภาพในการผลิตสินค้า อาหาร เทคโนโลยีและบริการ ต่าง ๆ ของจังหวัดชลบุรีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร และเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีในการใช้สินค้าไทย และยังเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์ความรู้ที่ผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจะได้รับประโยชน์และนำไปพัฒนาสินค้าของตัวเองให้เป็นที่ยอมรับ ทั้งนี้ภายในงานจะมีกิจกรรมส่งเสริมการขาย กิจกรรมเจราจาธุรกิจ เป็นต้น
Advertisement