นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วพร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ นำจิตอาสาพระราชทานร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

          เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 2 เมษายน 2564 นายจำเนียร กีทีปกูล นายก อบต.เขาไม้แก้ว พร้อมนายบัญชา อุดง รองนายก อบต.เขาไม้แก้ว คณะผู้บริหาร อบต.เขาไม้แก้ว และข้าราชการ นำจิตอาสาพระราชทาน ข้าราชการและพี่น้องประชาชนลงพื้น​ที่​ร่วมกันทำความสะอาด ที่บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ตามโครงการจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย ประจำปี 2564
         โดยกิจกรรมในครั้งนี้ สืบเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 2เมษายน ทาง อบต.เขาไม้แก้วจึงร่วมกันทำกิจกรรมทำความสะอาดโดยรอบบริเวณที่ทำการและปรับภูมิทัศน์โดยรอบ เพื่อร่วมกันทำความดีสู่สังคม และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วต่อไปด้วย

Advertisement