นายก อบต.เขาไม้แก้ว ลงนามแต่งตั้งรองนายก อบต.คนใหม่ แทนรองนายก อบต.คนเก่า

          เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 1 เมษายน 2564 นายจำเนียร กีทีปกูล นายก อบต.เขาไม้แก้ว ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งนายบัญชา อุดง สมาชิก อบต.ม.2 เป็นรองนายก อบต.เขาไม้แก้ว เพื่อช่วยเหลืองานและบริหารจัดการงานตามภารกิจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว แทน นายวิชาญ รอดกรณ์ เนื่องจากมีปัญหาสุขภาพ ซึ่งนายบัญชา อุดง ได้ลาออกจาก สมาชิก อบต. ม.2 อย่างเป็นทางการแล้ว โดยมีข้าราชการ พนักงาน อบต.เขาไม้แก้ว ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดีและให้การต้อนรับรองนายก อบต.เขาไม้แก้วคนใหม่
              ด้านนายบัญชา อุดง รองนายก อบต.เขาไม้แก้ว ยังได้กล่าวแนวทางการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการ พนักงาน อบต.เขาไม้แก้ว โดยให้ทำงานอย่างมีความสุข สามัคคี ช่วยเหลือกัน มีปัญหาปรึกษาได้ เพื่อให้งานที่นายก อบต.เขาไม้แก้วมอบหมาย ดูแลทุกข์สุขของประชาชนให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

Advertisement