โรงเรียนมัธยมดังเมืองพัทยาแจงกรณีผู้บริหารโรงเรียนถูกแฉยับในโลกโซเชียล เหตุรับส่วยดึงเด็กเกรดเฉลี่ยไม่ถึงเกณฑ์เข้าเรียน ทำเด็กที่มีคะแนนตามเกณฑ์ต้องถูกตัดโอกาส ชี้ข้อเท็จจริงเป็นไปตามมติคณะกรรมการให้โอกาสเด็กเก่าเข้าสอบคัดเลือก ด้านผู้บริหารโรงเรียนยันเอาผิดเพจดังกล่าวให้ถึงที่สุดด้วยข้อหาหมิ่นประมาทโดยไม่ยอมความ

          วันที่ 30 มีนาคม 2564 ที่โรงเรียนเมืองพัทยา 11 นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู (นัดพิเศษ) ในฐานะประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ พร้อมด้วยนายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา และนายพูลศักดิ์ พงษ์พิพัฒน์วัฒนา ผอ.โรงเรียนเมืองพัทยา 11 พร้อมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
          ภายหลังจากที่มีกรณีของผู้ใช้เพจเฟสบุ๊ครายหนึ่งมีการโพสต์ในเรื่องของเด็กเส้นฝากของโรงเรียน ทำให้มีนักเรียนบางคนไม่มีสิทธิ์ในการเรียน โดยโพสต์ข้อความระบุแจ้งให้โรงเรียนรับรู้จำนวน 3 ข้อ คือ 1. เรื่องเด็กฝากจากคณะกรรมการฯ ทำให้นักเรียนที่ตั้งใจเรียนจะไม่ได้รับความยุติธรรม 2. เรื่องคุณสมบัติของผู้สอบที่เกรดเฉลี่ยไม่ถึง 3.00 และ 3. นักเรียนที่มีเกรด 3.00 กลับถูกแทรกจากเด็กไม่มีคุณสมบัติ
ทั้งนี้เพจดังกล่าวได้โพสต์ข้อความแสดงความไม่พอใจ โดยแสดงข้อคิดเห็นระบุว่าผู้บริหารโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งย่านวัดหนองใหญ่ เคยกล่าวถึงนโยบายของโรงเรียนว่าจะรับเด็กที่มีเกรดเฉลี่ย 3.00 เข้าสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเรียนต่อในระดับ ชั้น ม.4 แต่ปรากฎว่ามีเด็กนักเรียนบางคนที่เกรดไม่ถึงเกณฑ์ สามารถเข้าเรียนได้ต่อโดยแสดงความคิดเห็นต่อว่าผู้บริหาร ร.ร.ว่าคงจะมีการรับเงินหรือมีเส้นสายที่ใหญ่ จึงทำให้เด็กที่ไม่มีเงินและเส้นสายไม่มีสิทธิ์เท่าเทียม ซึ่งเด็กที่สอบได้ 280 คนแรกได้เรียนต่อที่โรงเรียนเมืองพัทยา 11 ส่วนที่เหลือให้ไปเรียนต่อที่โรงเรียนเมืองพัทยา 7 โดยมีข้อความในย่อหน้าแรกใช้ถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมและไม่สุภาพอีกด้วย
          ด้านนายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าก่อนที่จะมีการสอบคัดเลือกเด็กนักเรียนในระดับชั้น ม.4 ได้มีการประชุมหารือกับคณะกรรมการสถานศึกษาว่า ตามนโยบายของนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยานั้นโรงเรียนเมืองพัทยา 11 น่าจะมีการขยายหรือรับจำนวนนักเรียนที่อยู่ในเขตเมืองพัทยาได้อีก เพื่อรองรับนักเรียนในระดับชั้น ม.4 จึงมีแนวคิดให้ขยายเพิ่มขึ้นอีก 2 ห้องเรียน แต่เนื่องจากห้องเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 11 เต็มแล้ว จึงต้องมีการนำนักเรียนไปฝากเรียนที่โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) โดยสวมใส่ยูนิฟอร์มของโรงเรียนเมืองพัทยา 11 แทน โดยในปีการศึกษา 2564 นี้ได้เปิดรับนักเรียนระดับชั้น ม.4 จำนวน 360 คนซึ่งผู้ที่สอบได้ลำดับที่ 281-360 ต้องไปเรียนที่โรงเรียนเมืองพัทยา 7 ส่วนนักเรียนที่ได้ลำดับที่ดีกว่า 281 สามารถไปเรียนที่เมืองพัทยา 7 ได้เช่นเดียวกันแต่ต้องแจ้งให้กับทางโรงเรียนได้รับทราบ
           ทั้งนี้ทางโรงเรียนยังได้เปิดโอกาสให้นักเรียนเก่าของโรงเรียนเมืองพัทยา 11 ที่เกรดเฉลี่ยไม่ถึง 3.00 แต่ไม่ต่ำกว่า 2.5 ให้สิทธิ์มาสมัครสอบกรณีพิเศษได้ ในนามของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู ที่มีสิทธิ์ฝากเข้าสอบคนละ 1 สิทธิ์ ซึ่งในครั้งนี้มีเด็กฝากเข้ามาสอบ ม.4 จำนวน 18 คน เป็นเด็กนักเรียนเมืองพัทยา 11 จำนวน 10 คน ส่วนที่เหลือเป็นเด็กฝากจากโรงเรียนอื่น ซึ่งสอบผ่านเพียง 8 คนเท่านั้น โดยหลังเสร็จสิ้นการประชุม ในที่ประชุมมีมติให้เด็กนักเรียนที่สอบได้ในลำดับที่ 281-360 ไปเรียนที่โรง เรียนเมืองพัทยา 7 เป็นระยะเวลา 1 ปี จากนั้นให้ย้ายกลับมาเรียนในระดับชั้น ม.5 ที่โรงเรียนเมืองพัทยา 11 จนกว่าจะสำเร็จการศึกษา
          ด้านนายพูลศักดิ์ พงษ์พิพัฒน์วัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยา 11 กล่าวว่าจากกรณีดังกล่าว ได้รับการร้องเรียนจากนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนว่าเหตุใดไม่ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ติดสำรอง ทั้งนี้ขอชี้แจงว่าที่ไม่ประกาศรายชื่อสำรอง เพราะว่าแคร์ความรู้สึกของคนที่สอบได้เป็นลำดับสุดท้ายว่าจะอายเพื่อน อาจโดนล้อเลียนได้ แต่ถ้าท่านใดอยากดูผลการสอบก็สามารถมาขอตรวจสอบได้ที่โรงเรียน พร้อมที่จะให้ตรวจสอบได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเพจเฟซบุ๊ครายนี้ได้มีการลงข้อความที่เป็นข้อกล่าวหาที่รุนแรง ทำให้ตนและโรงเรียนได้รับความเสื่อมเสีย และเป็นที่อับอายต่อสาธารณชน ในการนี้จะนำข้อมูลทั้งหมดส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน เพื่อดำเนินการกับผู้โพสต์ให้ถึงที่สุด โดยตั้งทนายฟ้อง 4 ข้อหา คือ 1. ข้อหาฟ้องหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา 2. หมิ่นประมาทโดยการโฆษณาโรงเรียน ทำให้โรงเรียนเสียชื่อ 3. ผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จ และ 4. นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จทำให้โรงเรียนเสียหาย พร้อมกล่าวทิ้งท้ายว่า “ถ้าไม่ดำเนินคดีตนๆ ก็จะดำเนินคดีคุณ และขอแสดงความบริสุทธิ์ใจด้วยการขอย้ายตัวเองออกจากโรงเรียนเมืองพัทยา 11 เพื่อความโปร่งใส”

Advertisement