วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม จัดงานวันบูรพาจารย์ ทำบุญมงคลอายุ 54 พรรษา เจ้าอาวาสวัดสว่างฟ้า

       (30 มี.ค.64) ที่ศาลาการเปรียญวัดสว่างฟ้าพฤฒาราม ได้มีการจัดงานวันบูรพาจารย์ งานทำบุญมงคลอายุ 54 พรรษา 33 ปี พระครูพิพัฒน์จริยาภิรม เจ้าอาวาสวัดสว่างฟ้าพฤฒาราม ซึ่งมีบรรดาพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก เดินทางเข้าร่วมพิธี
         โดยในพิธีได้มีการนิมนต์พระสงฆ์ ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ สวดทักษิณา พร้อมถวายภัตตาหารเพล ซึ่งบรรยากาศโดยทั่วไปพบว่ามีบรรดาพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก ร่วมกันออกร้านอาหารคาวหวาน ซึ่งนอกจากจะถวายอาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์แล้ว ยังเลี้ยงบรรดาสาธุชนที่เข้าร่วมงานทุกคนด้วย

Advertisement