อำเภอบางละมุงบูรณาการร่วม อบต.เขาไม้แก้ว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สาธารณสุข และ รพ.สต.เขาไม้แก้ว คุมเข้มตลาดนัดป้องกันโควิด-19

         เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 25 มีนาคม 2564 นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง ได้มอบหมายให้ จ.อ พิทยาภรณ์ ก่อแก้ว ปลัดอำเภอบางละมุง พ.จ.อ เจษฎา ครองยุทธ รองปลัด อบต.เขาไม้แก้ว พร้อมด้วยนายคณาเดช ผิวน้อย กำนันตำบลเขาไม้แก้ว และผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข อบต.เขาไม้แก้ว เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาไม้แก้ว ลงพื้นตรวจเข้มบริเวณตลาดนัดข้าง อบต.เขาไม้แก้ว ม.1 ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
          จ.อ พิทยาภรณ์ ก่อแก้ว ปลัดอำเภอบางละมุง กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทางอำเภอบางละมุงยังไม่นิ่งนอนใจ ก็ได้มีมาตรการตรวจเข้ม เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในพื้นที่อำเภอบางละมุง จึงได้ออกตรวจ แนะนำ และประเมินการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยทาง กองสาธารณสุข อบต.เขาไม้แก้ว และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาไม้แก้วได้ให้คำแนะนำกับทางผู้จัดตลาดนัด
          โดยให้มีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 เช่น การกำหนดทางเข้าออก การตรวจวัดอุณหภูมิ ควบคุมการสวมหน้ากากอนามัย จัดจุดล้างมือเจลแอลกอฮอล์ การลงชื่อและสแกนคิวอาร์โค้ดไทยชนะก่อนเข้าตลาด โดยเคร่งครัดให้ผู้ค้าและประชาชนปฏิบัติตาม โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัย

Advertisement