รมต.พิพัฒน์ ถกร่วมภาคท่องเที่ยวพัทยา -ชลบุรี ดันเป็นพื้นที่ Sandbox รับต่างชาติไม่ต้องกักตัว ด้านนายกเมืองพัทยาเสนอขอรับวัคซีนโควิด 1 ล้านโดส เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว

          เมื่อวันที่ 22 มี.ค.64 ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมหารือการเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ และรับฟังความคิดเห็นอุปสรรคและปัญหา จากภาคเอกชนพื้นที่จังหวัดชลบุรีเมืองพัทยา โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวชลบุรี-พัทยา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
          นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาลได้มีการประกาศในการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในประเทศไทย โดยรูปแบบ Area quarantine ในโรงแรมหรือบริเวณโรงแรม ซึ่งมาตรการ คือ นักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนแล้ว 2 ครั้ง จะต้องกักตัวภายในบริเวณโรงแรม 7 วัน ส่วนคนที่ไม่ได้รับวัคซีนต้องกักตัว 10 วัน ส่วนบุคคลที่มาจากประเทศแถบแอฟริกาจะต้องกักตัว 14 วันดังเดิม โดยมาตรการดังกล่าวเป็นข้อสรุปที่ ศบค.ชุดใหญ่ กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีความเห็นพ้องร่วมกัน
         โดยการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาตินั้น จะเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำ เสี่ยงกลาง ประมาณ 120 ประเทศ ทั้งนี้คาดว่า 1 เมษายน 2564 ยังไม่มีความพร้อมในการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ด้วยต้องมีการเตรียมการในส่วนของ ททท. บริษัททัวร์ต่าง ๆ รวมไปถึงเรื่องของสายการบิน โดยนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในช่วงแรกๆ นั้นส่วนใหญ่จะเป็นการเดินทางแบบเช่าเหมาลำ สำหรับการร่วมหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายกเมืองพัทยา ว่าหากพื้นที่จังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยามีความพร้อมในการรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ก็จะขอวัคซีนโควิด-19 จากกระทรวงสาธารณสุขประมาณ 864,386 โดส โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดยืนยันไปยังกระทรวงสาธารณสุขอีกครั้ง โดยจะมีการทำเรื่องหารือเร่งด่วนไปยังกระทรวงสาธารณสุขในการสนับสนุนวัคซีนให้กับพื้นที่จังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยา ซึ่งได้รับทราบมาว่าประเทศไทยได้มีการจัดซื้อวัคซีนซิโนแวคเพิ่มอีกหลายล้านโดส ซึ่งอาจจะจัดสรรมาให้พื้นที่พัทยาชลบุรีได้ หากชลบุรี เมืองพัทยาเป็นพื้นที่ Sandbox โดยหากนักท่องเที่ยวเข้ามาไม่ต้องกักตัวนั้น ชลบุรี-พัทยามีความพร้อมแค่ไหน และจะต้องมีการวางแผนป้องกันไม่ให้นักท่องเที่ยวเล็ดลอดออกไปนอก Sandbox ด้วยการทำพื้นที่ Sandbox บนบกนั้นมีความยากกว่าการทำพื้นที่ Sandbox ในพื้นที่ที่เป็นเกาะ ทั้งนี้หากเมืองพัทยาพร้อมด้วยอีก 5 เทศบาลใกล้เคียงสามารถจัดพื้นที่เป็น Sandbox ได้จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวได้รวดเร็วขึ้น ด้วยเป็นพื้นที่จังหวัดที่ใกล้กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายหลักของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย แต่การจะเป็นพื้นที่ Sandbox นั้นจะต้องดูในเรื่องของความพร้อมของวัคซีน และคาดว่าจะเริ่มให้นักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่ Sandboxได้เร็วที่สุดประมาณ 1 กรกฎาคม 2564 อย่างไรก็ตามแนวทางทั้งหมดเหล่านี้ยังอยู่ในการหารือและความพร้อมของคนชลบุรี ทั้งนี้ทุกอย่างต้องเร่งฟื้นฟูด้วยเศรษฐกิจถือเป็นเรื่องใหญ่สำหรับประเทศไทย
         นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า หลังจากที่มีการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 เมืองพัทยาได้หารือร่วมหลายภาคส่วนด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในการเพิ่มตลาดนักท่องเที่ยวชาวไทย ทั้งการปรับสถานที่จอดรถ ปรับภูมิทัศน์ตามแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพบมีนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางมาท่องเที่ยวยังเกาะล้านประมาณ 20,000 คน สำหรับความพร้อมในเรื่องของ Area Quarantine นั้น ด้วยปัจจุบันมีโรงแรมที่เป็น State Quarantine 11 โรงแรม และโรงแรม Alternative Local State Quarantine 20 โรงแรม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการกำหนดพื้นที่ของ Area Quarantine ของรัฐบาล โดยจะต้องแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 โซน คือ 1. พื้นที่สำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเป็น Sandbox หรือ Area Quarantine และ 2. พื้นที่นักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่อยู่ในไทยและสามารถเดินทางได้ และจะเดินทางมาท่องเที่ยวในเมืองพัทยานั้นก็มีความชัดเจนในเรื่องของพื้นที่ในการแยกโรงแรม Quarantine อยู่แล้ว
          ส่วนเรื่องของวัคซีนนั้นได้มีการนำเสนอด้วยเป็น 1 ในพื้นที่นำร่อง 5 จังหวัดอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยการจะฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวตามที่รัฐบาลได้มีการตั้งเป้าว่าภายในสิ้นปี 2564 นั้นจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา 6.5 ล้านคน ซึ่งพื้นที่นำร่องจะต้องมีความชัดเจนในเรื่องวัคซีนที่จะฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่ และความชัดเจนในมาตรการที่จะกำหนดออกมา เพื่อให้เป้าหมายนักท่องเที่ยวเดินทางมา 6.5 ล้านคน ได้มั่นใจ อีกทั้งเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ที่จะเป็น Sandboxได้รับความชัดเจนมากยิ่งขึ้น สำหรับวัคซีนที่มีการสำรวจออกมาประมาณ 864,386 โดส แต่ภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวชลบุรี-พัทยา ได้มีการเสนอขอรับวัคซีนเพิ่มเติม ในการรองรับในส่วนของผู้บริหาร พนักงานที่เป็นชาวต่างชาติและแรงงานต่างด้าว ที่มาทำงานในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จาก 864,386 โดส เป็น 1 ล้านโดส โดยจะมีการสำรวจจำนวนเพิ่มเติม โดยให้จังหวัดและเมืองพัทยาดำเนินการร่วมกันต่อไป

 

Advertisement