โค้งสุดท้ายเลือกตั้งเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย “มานพ ประกอบธรรม” เบอร์ 1 ย้ำไม่ได้เล่นการเมือง แต่ทำงานเพื่อบ้านเมือง ระบุผลงาน 20 ปีการันตี กระแสตอบรับดีเกินคาด เปิดใจไม่ติดยึดตำแหน่ง ขอทำงานเพื่อบ้านเกิดต่อยอดงานเก่า สานงานใหม่ พร้อมรับการตัดสินใจของประชาชน

       วันที่ 21 มี.ค.64 ที่ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมอมารี พัทยา จ.ชลบุรี กลุ่มเรารักตะเคียนเตี้ย นำโดยนายมานพ ประกอบธรรม อดีตนายกเทศมนตรีตำบลตะเคียนเตี้ย ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม และผู้สมัครเลือกตั้งนายกฯ เบอร์ 1 นำลูกทีมทั้ง 2 เขต ได้แก่ หมายเลข 1-6 ร่วมแถลงผลงาน 5 ด้าน จากการทำงานพัฒนาท้องถิ่นตะเคียนเตี้ย ในร่วม 20 ปี ที่ผ่านมา
         นายมานพ ประกอบธรรม ผู้สมัครเลือกตั้งนายกฯ เบอร์ 1 หัวหน้ากลุ่มเรารักตะเคียนเตี้ย กล่าวว่า ตลอดการทำงานพัฒนาท้องถิ่นมาร่วม 20 ปี ได้มุ่งเน้นการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตพ่อแม่พี่น้องชาวตะเคียนเตี้ย โดยแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1. เรื่องการพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นสู่ยุคดิจิตอล 2. การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ ส่งเสริมอาชีพและการท่องเที่ยวให้ทันสมัย 3. เรื่องการสนับสนุนกีฬา ห่างไกลยาเสพติด 4. เรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และ 5. เรื่องของการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง รัชกาลที่ 9 มาใช้ในการทำงานเพื่อบ้านเมือง จนมีผลงานชัดเจนและเป็นรูปธรรม ตลอดเวลาที่ผ่านมาไม่ได้เข้ามาเล่นการเมือง แต่มาทำเพื่อบ้านเมือง
        นายมานพ ประกอบธรรม หัวหน้ากลุ่มเรารักตะเคียนเตี้ย กล่าวต่อด้วยว่า โดยส่วนตัวแล้วไม่ได้ยึดติดกับตำแหน่ง แต่ขอทำงานเพื่อบ้านเกิดเมืองนอน เพื่อชาวบ้านตะเคียนเตี้ย ซึ่งพร้อมที่จะต่อยอดงานเก่า และพัฒนางานใหม่เพื่อให้ท้องถิ่นตะเคียนเตี้ยได้มีการพัฒนาที่ดีขึ้น ถึงแม้ผลเลือกตั้งออกมาคะแนนเสียงจะเป็นอย่างไรก็พร้อมที่จะสนับสนุนช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ซึ่งกระแสการตอบรับของชาวบ้านก็พบว่าค่อนข้างจะดีเกินคาด สุดท้ายแล้วเชื่อว่าสิ่งที่ตั้งใจทำมาจะอยู่ในหัวใจชาวบ้านบ้าง
        “ในส่วนของทีมบริหารเทศบาลเดียวกันแต่แยกกลุ่มออกไปลงรับสมัครเลือกตั้งเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ยในครั้งนี้ด้วยนั้นก็ถือว่าเป็นพี่น้องลูกหลานกัน ส่วนตัวแล้วไม่ว่าจะได้หรือไม่ แต่การทำงานนั้นต้องนึกถึงประโยชน์ที่จะเข้าไปทำงานเพื่อประชาชนเป็นหลัก กระแสตอบรับมีมาต่อเนื่อง เนื่องจากเรามีการทำงานที่ชัดเจน ดูแลประชาชนทุกส่วนอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยบุคคลิกเป็นคนตรงไปตรงมา พี่น้องชาวบ้านในพื้นที่ก็รู้จักแนวทางการทำงานมานาน จะเอาผลงานและจิตใจที่บริสุทธิ์มาเป็นตัวชี้วัดหัวใจประชาชน” นายมานพ ประกอบธรรม ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลตะเคียนเตี้ย กล่าวทิ้งท้าย

Advertisement