เมืองพัทยาติวเข้มกฎกติกา การให้บริการร่มเตียงชายหาด เตรียมพร้อมรองรับนักท่องเที่ยว หลังรัฐบาลเตรียมเปิดประเทศ 1 เม.ย.นี้ ย้ำ!เข้มมาตรการป้องกันโควิด-19

          หลังจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมเรื่องแผนการเปิดประเทศไทยในรูปแบบต่างๆ โดยในเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2564 จะสามารถเปิดในลักษณะของ Area Quarantine และในระยะถัดไปคือ ไตรมาส 3 และ 4 ซึ่งจะมี 5 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ เชียงใหม่ ภูเก็ต กระบี่ สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย เกาะเต่า เกาะพงัน) และชลบุรี (พัทยา)
         ล่าสุดวันนี้ (17 มี.ค.64) ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นมาตรการแนวทางในการใช้พื้นที่ชายหาดเมืองพัทยา โดยมีผู้ประกอบการร่มเตียงชายหาดพัทยา ชายหาดวงศ์อมาตย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
        โดยในที่ประชุม นายมาโนชได้มีการชี้แจงและข้อความร่วมมือเรื่องหลังเปิดเพิ่มพื้นที่จอดรถฝั่งชายหาด เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและรองรับตลาดนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยไม่ให้ผู้ประกอบการมีการกันพื้นที่จอดรถบริเวณร่มเตียงตัวเองและไม่ให้มีการเรียกแขก แย่งลูกค้า แม้ลูกค้าจะรถบริเวณร่มเตียงของผู้ประกอบการรายใดก็ตาม ให้ลูกค้าเป็นผู้ตัดสินใจในการเลือกใช้บริการ ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทะเลาะวิวาทของผู้ประกอบการร่มเตียง สร้างภาพลักษณ์ความเสียหายต่อการท่องเที่ยว พร้อมกันนี้ยังได้มีการสร้างความเข้าใจระเบียบการให้บริการร่มเตียงชายหาด ให้ถือปฏิบัติตามประกาศเมืองพัทยา (ชั่วคราว) เพิ่มเติมมาตรการโควิด-19 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 ทั้งเรื่องของการวางร่มเตียงในพื้นที่ 9×7 เมตร ระยะห่าง 1.5 เมตร ให้ผู้ประกอบการจัดหาสมุดบันทึกรายละเอียดผู้มาใช้บริการ ผู้ประกอบการร่มเตียงต้องทำความสะอาดเก้าอี้ เตียง และอุปกรณ์ต่าง ๆ หลังให้บริการทุกครั้ง ผู้ประกอบการทุกรายต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา
          อีกทั้งห้ามผู้ประกอบการร่มเตียงจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรืออนุญาตให้ผู้ใดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณร่มเตียงและชายหาด อนุญาตให้ผู้ประกอบการร่มเตียงให้บริการได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 06.00 น.ถึง 20.00 น และทุกวันในเวลา 06.00น.ให้ผู้ประกอบการร่มเตียงร่วมกันทำความสะอาดชายหาดก่อนกางร่มเตียง อีกทั้งการเรียกค่าบริการค่าเช่าเตียงกำหนดให้เก็บค่าบริการเตียงผ้าใบค่าบริการไม่เกิน 50 บาท/เตียง/วัน
         ทั้งนี้ในการประชุมผู้ประกอบการร่มเตียงชายหาดพัทยาได้มีการร้องขอให้เมืองพัทยาจัดรถสุขาเคลื่อนที่จอดให้บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งมติที่ประชุมเห็นชอบให้มีการจัดรถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน 1 คัน จอดให้บริการนักท่องเที่ยวบริเวณพื้นที่ว่าง เลยโรงแรมฮาร์ดร็อคพัทยา เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว พร้อมทั้งจะมีการจัดหาพื้นที่วางถังขยะบริเวณชายหาดอีกด้วย

 

Advertisement