สมาคมเจ็ตสกีแห่งประเทศไทย หารือเมืองพัทยา เตรียมความพร้อมจัดการแข่งขัน Jet Ski -World Cup 2020 ระหว่างวันที่ 21-25 เม.ย.นี้ ณ ชายหาดจอมเทียน

         (17 มี.ค.64) ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขัน Jet Ski -World Cup 2020 พร้อมด้วยนายสิทธิชัย สืบสหการ รองเลขาธิการสมาคมเจ็ตสกีแห่งประเทศไทย ตัวแทนจากสมาคมเจ็ตสกีฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
         สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ทางสมาคมเจ็ตสกีแห่งประเทศไทย ได้หารือในเรื่องไฟฟ้า การจราจร อุปกรณ์ในการแข่งขัน รวมถึงเรื่องการดูแลรักษาความปลอดภัยระหว่างการจัดแข่งขัน โดยเมืองพัทยาได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในแต่ละส่วน ประสานงานกับผู้จัดการแข่งขัน
         การจัดแข่งขันเจ็ตสกีนานาชาติ “Jet Ski -World Cup 2020 ” เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และเมืองพัทยา กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-25 เมษายน 2564 ณ บริเวณชายหาดจอมเทียน ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจเมืองพัทยา อีกทั้งเพื่อให้เมืองพัทยาเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมกีฬาทางน้ำระดับนานาชาติ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชน รวมถึงนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมการแข่งขันอีกด้วย
         โดยปีนี้ได้รับการตอบรับจากนักกีฬาเจ็ตสกี 11 ประเทศ ตอบรับเข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งนักกีฬาทุกคนจะต้องเข้ารับการกักตัว ตามมาตรการของ ศบค. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกด้วย
Advertisement