นายกเมืองพัทยา หารือผู้บริหารในเครือโรงพยาบาลจุฬารัตน์ เตรียมยกระดับปรับโฉมใหม่ รพ.เมืองพัทยาเพื่อประชาชน

          เมื่อวันที่ 11 มี.ค.64 ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลเมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา และนางสุกุมล คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมเป็นประธานหารือแนวทางการพัฒนายกระดับการให้บริการของโรงพยาบาลเมืองพัทยา ร่วมกับตัวแทนผู้บริหารกลุ่มธุรกิจการแพทย์ บางปะกงเวชชกิจ ในเครือโรงพยาบาลจุฬารัตน์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการเมืองพัทยา และคณะบุคคลากรทางการแพทย์ทางที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
         สำหรับทิศทางการในการประชุมหารือในครั้งนี้ เนื่องมาจากกลุ่มธุรกิจการแพทย์ บางปะกงเวชชกิจ ในเครือโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ได้รับคัดเลือกจากเมืองพัทยาให้เข้ามาบริหารจัดการดูแล และพัฒนายกระดับโรงพยาบาลเมืองพัทยาในการให้บริการด้านการแพทย์สำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาพักผ่อนอาศัยในเมืองพัทยา ได้สามารถเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ ครบวงจร สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ด้วยคุณภาพในการให้บริการผ่านการทำงานของกลุ่มผู้บริหารด้านการแพทย์ที่มีชื่อเสียงและมีความสามารถที่มาแทนกลุ่มการแพทย์ธนบุรี ที่เคยบริหารโรงพยาบาลเมืองพัทยาและได้สิ้นสุดสัญญาไป
          สำหรับการประชุมหารือได้พูดคุยถึงแนวทางในการทำงานเพื่อให้มีความสอดคล้องกับการพัฒนาเมืองพัทยาเข้าสู่ความเป็น NEO Pattaya อย่างเต็มรูปแบบตามที่คณะผู้บริหารเมืองพัทยาได้วางแนวทางไว้ เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงด้านการทำงานให้บริการประชาชนอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด ช่วยให้ประชาชนชาวเมืองพัทยามีคุณภาพชีวิตในเรื่องของการใช้บริการด้านการแพทย์ท้องถิ่นได้อย่างเข้าถึงและครอบคลุมอย่างเป็นระบบ ซึ่งถือได้ว่าเป็นแนวทางหนึ่งที่ตั้งใจจะทำให้ประชาชนชาวเมืองพัทยามีคุณภาพด้านการแพทย์ที่ดีขึ้นด้วย
Advertisement