รองพัฒนาลงพื้นที่สำรวจชายหาดจอมเทียน เตรียมความพร้อมการดำเนินการปรับภูมิทัศน์เขตปลอดถึงหาดยินยอม รองรับโครงการเสริมทรายชายหาด ส่งเสริมการท่องเที่ยวรับนักท่องเที่ยวชาวไทย

         นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักการช่าง ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา และเจ้าหน้าที่สถาปนิกออกแบบ ลงพื้นที่ชายหาดจอมเทียน เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินการปรับภูมิทัศน์โซนที่เหลือ ตั้งแต่ป้อมตำรวจโค้งดงตาลไปถึงชายหาดยินยอม รองรับโครงการเสริมทรายชายหาดจอมเทียน ระยะทาง 7 กิโลเมตร เพื่อเป็นการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการท่องเที่ยวและการสร้างการเติบโตแบบมีคุณภาพ ให้มีการเจริญเติบโตของคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและรองรับตลาดนักท่องเที่ยวชาวไทย
         นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า สำหรับการลงพื้นที่ชายหาดจอมเทียนในครั้งนี้ เพื่อสำรวจพื้นที่โซนที่เหลือในการดำเนินการปรับภูมิทัศน์ ตั้งแต่ป้อมตำรวจบริเวณโค้งดงตาล ไปจนถึงหาดยินยอม ซึ่งยังไม่มีลงรายละเอียดของการออกแบบดำเนินการปรับภูมิทัศน์กับเจ้าหน้าที่สถาปนิกแต่อย่างใด พร้อมจะมีการสอบถามความต้องการของผู้ประกอบการ ก่อนจะมีการออกแบบปรับภูมิทัศน์ อีกทั้งการลงพื้นที่ในใครั้งนี้ได้มีการเข้าเจราจากับผู้ที่รุกล้ำที่สาธารณะบริเวณเขตปลอด เพื่อนำที่สาธารณะบริเวณดังกล่าวมาใช้ประโยชน์กับส่วนรวมต่อไปด้วย
          สำหรับการดำเนินการปรับภูมิทัศน์บริเวณชายหาดจอมเทียน ระยะทาง 7 กิโลเมตร เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการเสริมทรายชายหหาดออกไปอีก 50 เมตร ตลอดระยะทาง 7 กิโลเมตร ซึ่งนายกเมืองพัทยาได้ให้นโยบายในการดำเนินการในส่วนของการขยายถนน ทางเท้าให้กว้างขึ้น และเพิ่มที่จอดรถให้กับนักท่องเที่ยว เพื่อรองรับตลาดนักท่องเที่ยวชาวไทย ซึ่งหลังผลกระทบจากโควิด-19 ที่ระบาด ทำให้เมืองพัทยาต้องพึ่งตลาดนักท่องเที่ยวชาวไทยให้มากขึ้น โดยที่ผ่านมามีการพึ่งพาตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นหลัก ส่วนเรื่องของการออกแบบการปรับภูมิทัศน์นั้นยังไม่แล้วเสร็จ คาดว่าสัปดาห์นี้ก็จะแล้วเสร็จ และจะนำเสนอนายกเมืองพัทยาพิจารณา ก่อนจะนำเสนอส่วนการเพื่อของบประมาณดำเนินการต่อไป

Advertisement