เมืองพัทยาบูรณาการร่วม 2 หน่วยงาน เร่งสร้างความเข้าใจกับผู้ประกอบการร้านอาหารบนเกาะล้าน ในการป้องปรามการกระทำความผิดต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล

         (9 มี.ค.64) ที่ โรงเรียนเมืองพัทยา 10 (บ้านเกาะล้าน) นายรณกิจ เอกะสิงห์ พร้อมด้วยนายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา พ.ต.อ.อรรฒพงษ์ สุนทรวิภาต หัวหน้าชุดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล ภาค 2 นายปิยชนินทร์ สุนทรเนตร เจ้าพนักงานตรวจการปฏิบัติการ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาพัทยา และเจ้าหน้าที่ที่สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจการบริหารจัดการขยะเปียก และเศษอาหาร อีกทั้งยังเป็นการวางมาตรการในการป้องปรามในการกระทำความผิดด้านสิ่งแวดล้อมให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารบนเกาะล้านทั้ง 173 ร้าน
          นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า สำหรับการลงพื้นที่เกาะล้านในครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่บนเกาะล้าน เกี่ยวกับการบริหารจัดการเศษอาหาร โดยให้เจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อมแนะวิธีกำจัดขยะเปียก และเศษอาหารต่าง ๆ พร้อมทั้งได้มีการนำถังหมักปุ๋ยอินทรีย์ ขนาด 60 ลิตร มามอบให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารบนเกาะล้านได้ใช้ทิ้งเศษอาหาร เพื่อเป็นการลดการทิ้งของเสียลงทะเลบนพื้นที่เกาะล้านอีกทางหนึ่ง
         โดยถังหมักปุ๋ยอินทรีย์นั้นจะมอบให้กับร้านอาหาร และครัวเรือนประชาชน จำนวน 2 ถังต่อหนึ่งครัวเรือน ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยาจะแนะวิธีการติดตั้งถังดังกล่าวให้กับสถานประกอบการและบ้านเรือนประชาชนหลังจากนี้ ส่วนการบริหารจัดการขยะเปียก และเศษอาหารตามสถานประกอบการร้านค้านั้นจะมีการวางแผนกำหนดเวลา สถานที่ตั้งถังขยะเปียก เพื่อดำเนินในการจัดเก็บตามร้านค้าอีกครั้ง

 

Advertisement