นายกเมืองพัทยาเร่งขยายความจุอ่างเก็บน้ำทุกอ่างทั่วจังหวัดชลบุรี แก้ปัญหาภัยแล้งและเตรียมพร้อมรองรับ EEC

           นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยกับสื่อมวลชนในฐานะคณะกรรมการลุ่มน้ำภาคตะวันออก ว่า หลังจากที่จังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยาได้ประสบปัญหาภัยแล้งหลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะปีที่แล้ว จึงได้ร่วมพิจารณากับคณะกรรมการในการเสนอให้มีขยายความจุของอ่างเก็บน้ำในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก โดยเฉพาะในส่วนของจังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยาที่จะรองรับการเติบโตของโครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC
          ซึ่งในขณะนี้ได้มีการจัดทำแผนในการขยายความจุของอ่างเก็บน้ำจังหวัดชลบุรี ตั้งแต่อ่างเก็บน้ำบางพระ อ่างเก็บน้ำหนองค้อ อ่างเก็บน้ำมาบประชัน อ่างเก็บน้ำชากนอก และอ่างเก็บน้ำมาบฟักทอง ซึ่งในส่วนของอ่างเก็บน้ำมาบฟักทองนั้นถูกบรรจุอยู่ในแผนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการ ซึ่งจะได้มีการขยายความจุของอ่างเก็บน้ำทุกอ่างที่มีอยู่ในจังหวัดชลบุรีเพื่อที่จะให้ทุกพื้นที่ของเขตจังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยาได้มีน้ำใช้ผลิตประปาได้อย่างเพียงพอ
          นายสนธยา คุณปลื้ม เผยข้อมูลล่าสุดด้วยว่า ในขณะนี้ได้มีการดำเนินการโครงการดังกล่าวแล้ว และที่อ่างเก็บน้ำบางพระก็ได้มีการเริ่มดำเนินการขุดขยายพื้นที่เพิ่มความจุของอ่างเก็บน้ำแล้ว ในส่วนของอ่างเก็บน้ำหนองค้อก็กำลังเตรียมการขุดขยาย และจะดำเนินการขุดขยายต่อที่อ่างเก็บน้ำชากนอก อ่างเก็บน้ำมาบฟักทอง และอ่างเก็บน้ำมาบประชัน นอกจากนี้จะมีการวางท่อส่งน้ำดิบมาจากจังหวัดระยองเข้าสู่จังหวัดชลบุรี เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภคและบริโภคของจังหวัดชลบุรีและพื้นที่ EEC ซึ่งเรื่องนี้ถือได้ว่าเป็นนโยบายหลักของทางรัฐบาลด้วย

Advertisement