รองนายก อบจ.ชลบุรี เผยนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กระตุ้นการท่องเที่ยวพื้นที่บางละมุง จับมือเมืองพัทยา เตรียมจัดงานพัทยามิวสิค ปลายเดือน เม.ย.-พ.ค.64 รวม 4 สัปดาห์ 12 เวที

         นายเรวัต ผลลูกอินทร์ รองนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เปิดเผยถึงแนวนโยบายการบริหารงานหลังเข้าบริหารงาน อบจ.ชลบุรี ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เมืองพัทยาและอำเภอบางละมุง ว่า สำหรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในเมืองพัทยานั้น อบจ.ชลบุรี จะเน้นเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกับเมืองพัทยา ซึ่งกิจกรรมแรกที่จะดำเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและกระตุ้นการท่องเที่ยว หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่เริ่มดีขึ้น ด้วยการจัดงานพัทยามิวสิคที่เมืองพัทยา ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนเมษยน ไปจนถึงเดือนพฤษภาคม 2564 รวม 4 สัปดาห์ 12 เวที ทั่วเมืองพัทยาเป็นการสร้างสีสันให้เมืองท่องเที่ยวกลับมาสดใสอีกครั้ง
          นอกจากนี้ยังจะมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับผู้ประกอบการกลุ่มสมาชิกวิสาหกิจชุมชน จ.ชลบุรี (OTOP) มาออกบูธจำหน่ายสินค้าที่เมืองพัทยา เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งจะมีการผลักดันให้มีการจัดประชุมของสมาคม อบจ.ขึ้นในพื้นที่เมืองพัทยาอีกด้วย
        ซึ่งการผลักดันกิจกรรมต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นในพื้นที่เมืองพัทยานั้น ด้วยเมืองพัทยาถือเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญ และเป็นหัวใจใหญ่ของจังหวัดชลบุรี ในการสร้างรายได้ให้กับการท่องเที่ยว ส่วนนโยบายด้านการศึกษาก็จะมีการสนับสนุนอาคารเรียนและหลังคาโดมและจัดสื่อการเรียนการสอนในพื้นที่อำเภอบางละมุง

         นอกจากนี้จะมีการจัดอาชีพเสริมให้กับชาวบ้านในพื้นที่อำเภอบางละมุง เพื่อสร้างรายได้ในครัวเรือน อาทิ การมอบเมล็ดพันธุ์ผัก ปุ๋ยชีวภาพ และอุปกรณ์ส่งเสริมอาชีพ เป็นต้น
Advertisement