ชาวบางละมุง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับ “นายอำเภอบางละมุงคนใหม่” เน้นย้ำจะดำเนินแนวทางการทำงานดูแลประชาชนและปัญหาในทุกเรื่อง

         (8 มี.ค.64) ที่ศาลาประชาคมอำเภอบางละมุง น.ส.ภารดี เผือกโสภา ปลัดอาวุโสอำเภอบางละมุง ได้นำเหล่าข้าราชการ ลูกจ้าง ตลอดจนผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้แทนส่วนราชการในพื้นที่อำเภอบางละมุง ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับนายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุงคนใหม่ ที่ย้ายมาจากอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง และนางลลิตภัทร์ สิงหเดโช นายกกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง
          สำหรับนายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช ถือเป็นนายอำเภอบางละมุง คนที่ 56 ของอำเภอบางละมุง โดยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งที่อำเภอบางละมุง ได้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ทั้งนี้ได้มีการกล่าวนโยบายการทำงานว่า จะเน้นดูแลแลความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ดูแลทุกปัญหาในพื้นที่อำเภอบางละมุง และพร้อมที่จะรับใช้ประชาชนชาวอำเภอบางละมุงในทุกเรื่อง

 

Advertisement