บ้านเมืองจะน่าอยู่ เพียงทุกคนช่วยกันทิ้งขยะให้ถูกที่

         เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 ที่ศาลาอเนกประสงค์ บ้านโรงโป๊ะ หมู่ที่ 3 เทศบาลตำบลบางละมุง ร่วมกับส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลสำนักงานทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี)กรมทรัพยากรทางทะและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมเก็บขยะทะเล ขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศแบบมีส่วนร่วม บริเวณอ่าวบางละมุง และบริเวณป่าชายเลน ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยมีว่าที่ร้อยตรีพุฒิสิทธิ์ โชติสิริวโรทัย ปลัดอำเภอบางละมุง ผู้แทนนายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ พร้อมด้วยนายมาโนชย์ ทรงโยธิน กำนันตำบลบางละมุง นางปิยะธิดา ศรีรัตนา ผู้อำนวยการกองแผนงานท่าเรือแหลมฉบัง กลุ่มชาวประมง และประชาชนในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม
          สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณขยะสะสม ที่เกิดจากการประกอบอาชีพประมง ขยะจากชุมชนชายฝั่ง และคลื่นลมที่พัดพาขยะมาบริเวณชายหาด และป่าชายเลน ในเขตพื้นที่อ่าวบางละมุง บ้านโรงโป๊ะ ให้บางละมุงเป็นเมืองน่าอยู่ต่อไป

Advertisement