เมืองพัทยาประสานกรมชลประทานเร่งดำเนินการปรับปรุงแก้มลิงพัทยา ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด

            ตามที่เมืองพัทยาได้ประสานการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเป็นการลดปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากในพื้นที่ลุ่มต่ำของเมืองพัทยาอย่างยั่งยืน ซึ่งปัญหาดังกล่าวถือได้ว่าส่งกระทบต่อภาพลักษณ์และภาพรวมของระบบเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั้น
           ล่าสุดนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้เปิดเผยข้อมูลความคืบหน้าว่า เมืองพัทยาได้เสนอให้กรมชลประทานร่วมดำเนินการในการปรับปรุงแก้มลิง พัทยา บริเวณพื้นที่กว่า 20 ไร่ ริมถนนเลียบทางรถไฟ ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยเมืองพัทยาเป็นเจ้าภาพ ซึ่งบริเวณดังกล่าวจะเป็นจุดพักน้ำหากมีน้ำท่วมขังบริเวณทางรถไฟไปกักเก็บไว้ที่แก้มลิงดังกล่าว ก่อนจะส่งน้ำเพื่อเข้าระบบปรับคุณภาพน้ำ และส่งต่อไปยังอ่างเก็บน้ำชากนอก
         ทั้งนี้ ทางกรมชลประทานได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับทางเมืองพัทยาด้วยว่าสำหรับพื้นที่ที่จะดำเนินการจัดทำเป็นแก้มลิงได้นั้น ต้องมีพื้นที่ขนาดประมาณ 20-25 ไร่ ซึ่งพื้นที่บริเวณนั้นก็ถือได้ว่ามีพื้นที่ที่เป็นไปตามกำหนด โดยเมืองพัทยาจะได้ทำการขยายพื้นที่รับน้ำให้เพียงพอ และบริเวณโดยรอบแก้มลิงนั้นก็จะมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ตกแต่งต้นไม้ สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม เพื่อให้เป็นสถานที่ออกกำลังกายหรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้กับประชาชนด้วย
Advertisement