สภาเมืองพัทยา ตรวจความคืบหน้าโครงการจัดทำแก้มลิงซอยเขาน้อย แก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากไหลบ่าเข้าพื้นที่ท่องเที่ยว

          เมื่อวันที่ 2 มี.ค.64 นายชาคร กัญจนวัตตะ รองประธานสภาเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายธเนศ ศุภรสหัสรังสี นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร สมาชิกสภาเมืองพัทยา ในนามฝ่ายนิติบัญญัติ ลงพื้นที่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักการช่างสุขาภิบาล เพื่อดูความคืบหน้าโครงการจัดทำแก้มลิง สถานีสูบและระบบระบายน้ำบริเวณถนนเลียบทางรถไฟบริเวณปากทางเขาน้อย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นโครงการที่เมืองพัทยาเสนอขอจัดสรรงบประมาณจากคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC จำนวน 665 ล้านบาทในการจัดทำระบบเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากในบริเวณดังกล่าว ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้มวลน้ำจำนวนมหาศาลไหลบ่าเข้าสู่พื้นที่เมืองพัทยาจนเกิดเป็นปัญหาน้ำท่วมขังมาอย่างต่อเนื่อง
          นายอนุวัตร ทองคำ ผอ.สำนักการช่างสุขาภิบาล เปิดเผยว่า โครงการนี้เมืองพัทยาได้ขอจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลเพื่อมาจัดทำพื้นที่แก้มลิงบนพื้นที่ลำรางสาธารณะขนาด 2 ไร่ บริเวณปากซอยเขาน้อย ที่จะมีการขุดสระที่สามารถรองรับน้ำฝนได้ปริมาณกว่า 12,000 ลบ.ม.ก่อนจะเข้าสู่สถานีสูบ ซึ่งจะมีการติดตั้งปั๊มน้ำไว้จำนวน 6 เครื่อง เพื่อสูบส่งน้ำที่มีอัตรากำลังการสูบสูงสุดกว่า 9 ลบ.ม./วินาที เข้าไปยังท่อระบายน้ำขนาด 1,800 มม.ไปตามถนนเลียบทางรถไฟตลอดความยาวประมาณ 3,500 เมตร เพื่อผันไปลงยังคลองเสือแผ้ว และคลองนาเกลือ เพื่อลดปัญหาน้ำที่จะไหลบ่าข้ามฝั่งไปท่วมในพื้นที่เมืองพัทยา โดยเฉพาะบริเวณถนนสุขุมวิท ซอยบงกช และซอยบัวขาว

          ซึ่งขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างระบบแล้วหลังได้ผู้รับจ้างที่ประมูลงานไปได้ในงบประมาณ 621 ล้านบาท โดยเริ่มสัญญาตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค.2563 และจะสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 17 ส.ค.2565 ซึ่งคาดว่าหากระบบดังกล่าวแล้วเสร็จ จะทำให้ปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่ซอยเขาน้อย และฝั่งพัทยาลดลงอย่างแน่นอน
Advertisement