ทต.บางละมุง จับมือ ธ.กรุงไทย เปิดจุดบริการประชาชนแบบ ONE STOP SERVIC โครงการ “เราชนะ” สำหรับผู้ทุพพลภาพ คนชรา ผู้ป่วยติดเตียง

         หลังจากที่รัฐบาลได้จัดทำโครงการคนละครึ่ง และโครงการเราชนะเป็นมาตรการในการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ เทศบาลตำบลบางละมุง จ.ชลบุรี จึงได้ร่วมกับธนาคารกรุงไทย (สาขาเทพประสิทธิ์) เปิดจุดบริการประชาชน ณ บริเวณด้านข้างอาคารจอดรถสำนักงานเทศบาลฯ เพื่อให้บริการรับลงทะเบียนสำหรับผู้ประกอบการ/ ร้านค้า/ ผู้บริการรายย่อย มาลงทะเบียนฯ รวมทั้งกลุ่มประชาชนที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน ผู้ทุพพลภาพ ผู้ป่วยติดเตียง คนชรา ที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ตามที่มีการเสนอข่าวไปแล้วนั้น
         ล่าสุด วันที่ 2 มี.ค.64 ว่าที่ร้อยตรี ทนงศักดิ์ พวงน้อย ปลัดเทศบาลตำบลบางละมุง พร้อมด้วยนายสมคเนย์ เกษมสำราญ ผอ.กองสาธารณสุขเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย (สาขาเทพประสิทธิ์) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าลงพื้นที่เขตรับผิดชอบของตำบลบางละมุง เพื่อทำการลงทะเบียน ตามโครงการ “เราชนะ” ให้กับผู้ทุพพลภาพ คนชรา ผู้ป่วยติดเตียง โดยอำนวยความสะดวกเข้าหาประชาชน แบบเคาะถึงประตูหน้าบ้าน พบผู้ลงทะเบียนวันนี้ตามที่แจ้งประสงค์ ความจำนง หรือตามที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตำบลบางละมุงจำนวน 8 ราย
         ทั้งนี้สำหรับผู้ที่ทุพพลภาพ ผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งมีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลบางละมุง หากมีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ “เราชนะ” สามารถให้ญาติมาติดต่อขอลงทะเบียน หรือทางเจ้าหน้าที่จะไปบริการท่านถึงที่บ้านในโอกาสต่อไป หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลบางละมุง โทร.038-240881 ในวันและเวลาราชการ

Advertisement