เมืองพัทยา รับมอบเครื่องบริโภค 1,000 ชุด จากบริษัทโกคูอู่คงเดลิเวอรี่ ก่อนส่งต่อให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

          (1 มี.ค.64) ที่ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมรับมอบเครื่องบริโภค จำนวน 1,000 ชุด ประกอบด้วย ข้าวสาร 5 กิโลกรัม จำนวน 1,000 ถุง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 50 ลัง และน้ำมันพืช 1,000 ขวด จากนายพูนทรัพย์ มังคลาด ตัวแทนบริษัทโกคูอู่คงเดลิเวอรี่ และตัวแทนจากกลุ่มนักธุรกิจชาวจีนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เมืองพัทยา
         นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณบริษัทโกคูอู่คงเดลิเวอรี่ ซึ่งเป็นบริษัทของกลุ่มคนจีนที่ประกอบธุรกิจอยู่ในเมืองพัทยา ตั้งแต่ก่อนช่วงโควิด-19 ระบาด และได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชน หลังจากที่สถานการณ์โควิด-19 ก็ส่งผลกระทบทำให้ประชาชนขาดรายได้ เมืองพัทยาและบริษัทโกคูอู่คงเดลิเวอรี่ จึงได้นำเครื่องบริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง มาจัดมอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 จนถึงวันที่ 1 มีนาคม 2564 รวม 4 วัน ได้มีการจัดมอบเครื่องบริโภคไปแล้ว 4,000 ชุด
          และในส่วนที่ได้รับมอบวันนี้จะนำไปมอบให้กับประชาชนตามชุมชนต่าง ๆ ต่อไป โดยเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยา และประธานชุมชนจะร่วมกันคัดเลือกประชาชนในแต่ละชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อน ก่อนจะนำไปมอบให้กับคนในชุมชนทั้ง 42 ชุมชน อีกทั้งเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาสังคมจะนำเครื่องบริโภคไปมอบให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนทั่วไป เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19

Advertisement