พุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียนแบบ New Normal เนื่องในวันมาฆบูชา

           เมื่อช่วงค่ำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศวันมาฆบูชา ที่วัดชัยมงคลพระอารามหลวง พัทยาใต้ ได้มีพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติ พาครอบครัวทยอยเดินทางมาบูชาดอกไม้ ธูป เทียน เพื่อเดินเวียนเทียนรอบอุโบสถตามประเพณีไทยกันอย่างต่อเนื่อง

          ซึ่งปีนี้ทางวัดได้เน้นการจัดเวียนเทียนแบบ New Normal โดยขอความร่วมมือจากพุทธศาสนิกชน ในการเดินเวียนเทียนเว้นระยะห่างแบบ social distancing เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

          ซึ่งทางวัดชัยมงคลพระอารามหลวง ยังได้จัดจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าเวียนเทียนรอบอุโบสถ อีกทั้งยังคงจำกัดจำนวนพุทธศาสนิกชนที่เข้าไปเวียนเทียน เพื่อลดการแออัดอีกด้วย
         สำหรับวันมาฆบูชาได้รับการยกย่องเป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธ เนื่องจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ 2,500 กว่าปีก่อน คือ พระโคตมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา คัมภีร์ปปัญจสูทนีระบุว่าครั้งนั้นมีเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ คือ พระภิกษุ 1,250 รูป ได้มาประชุมพร้อมกันยังวัดเวฬุวันโดยมิได้นัดหมาย, พระภิกษุทั้งหมดนั้นเป็น “เอหิภิกขุอุปสัมปทา” หรือผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง, พระภิกษุทั้งหมดนั้นล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา 6, และวันดังกล่าวตรงกับวันเพ็ญเดือน 3 ดังนั้น จึงเรียกวันนี้อีกอย่างหนึ่งว่า “วันจาตุรงคสันนิบาต” หรือ วันที่มีการประชุมพร้อมด้วยองค์ 4 นั่นเอง

Advertisement