คณะกรรมการสมาคมนักข่าวพัทยาหารือจัดงานวันนักข่าวปี 64 แบบ New Normal

          เมื่อวันที่ 24 ก.พ.64 มีรายงานว่า สมาคมนักข่าวพัทยา โดยนายอัมพร แสงแก้ว นายกสมาคมนักข่าวพัทยา ได้เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมเพื่อหารือแนวทางการทำกิจกรรมเนื่องในวันนักข่าวประจำปี 2564 โดยมีคณะกรรมการส่วนงานต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม ที่ร้านอาหารมุมอร่อย นาเกลือ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี
         ในที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเนื่องในวันที่ 5 มีนาคม 2564 นี้ ซึ่งตรงกับวันนักข่าว ประจำปี 2564 สมาคมนักข่าวเมืองพัทยาถือได้ว่าเป็นองค์กรหนึ่งที่มีส่วนขับเคลื่อนสังคมมาอย่างยาวนานตั้งแต่เป็นชมรมสื่อมวลชนเมืองพัทยาก่อนยกระดับเป็นสมาคมนักข่าวพัทยาในปัจจุบัน
         ตลอดระยะเวลาที่เป็นกระบอกเสียงหลักในการนำเสนอข่าวสารและสาระที่เป็นประโยชน์เพื่อต่อยอดในการพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งเมืองท่องเที่ยวอย่างเมืองพัทยา ได้มีการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและถูกทิศทาง การทำงานประชาสัมพันธ์ข่าวสารความคืบหน้าต่าง ๆ ในท้องถิ่นที่เกิดขึ้นจึงเป็นหน้าที่ของนักข่าวและสื่อมวลชนมาอย่างยาวนาน
          นอกจากนี้ยังมีการพูดคุยสรุปในเรื่องของการจัดทำประกันอุบัติเหตุให้สมาชิกในสมาคมภายใต้ข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ดำเนินการมาเพื่อความชัดเจนในการดำเนินงานของสมาคมในวาระถัดไป และยังได้ทำการแจกจ่ายบัตรประกันอุบัติให้กับสมาชิกที่ผ่านมาการตรวจตามระบบการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวพัทยาตามลำดับด้วย

Advertisement