กกท.ร่วม EEC เตรียมชงเรื่องเสนอ ครม.สร้าง 3 ศูนย์กีฬานานาชาติจังหวัดชลบุรี รองรับจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬานานาชาติและเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมสุขภาพและการรักษาสุขภาพของประชาชน

         นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยหลังการประชุมหารือเตรียมการก่อสร้างศูนย์กีฬานานาชาติ จังหวัดชลบุรี (Chonburi Thailand Sports Complex) ว่า ด้วยการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) EEC จังหวัดชลบุรี อบจ.ชลบุรี เมืองพัทยา และศูนย์การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี ได้ร่วมมือเตรียมการก่อสร้างศูนย์กีฬานานาชาติ จังหวัดชลบุรี โดยมี EEC เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดสร้างศูนย์กีฬาดังกล่าวในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และพื้นที่ของ EEC อย่างระยอง และฉะเชิงเทรา โดยในการจัดสร้างสนามกีฬานั้นจะเป็นสนามกีฬาที่มีความพร้อมในการจัดการรองรับจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬานานาชาติและเป็นศูนย์กลาง (HUB) ในการส่งเสริมสุขภาพและการรักษาสุขภาพของประชาชน รวมทั้งส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกกำลังกายของประชาชนทั่วไป ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 – 2580 ที่สร้างรายได้ให้กับประเทศจากอุตสาหกรรมกีฬา การท่องเที่ยวเชิงกีฬา และการพัฒนาเมืองกีฬา อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ต่อยอดสู่กีฬาอาชีพ ประกอบกับการนำวิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีทางการกีฬามาพัฒนาการกีฬาของประเทศให้ประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติต่อไป
          ทั้งนี้จะมีศูนย์กีฬาหลักด้วยกัน 3 ศูนย์ ทั้งศูนย์ของการกีฬาแห่งประเทศไทย บนพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่ บนถนน 331 ในเนื้อที่ 300 ไร่ อีกทั้ง EEC ได้มีโครงการเมืองอัจฉริยะและเมืองใหม่ที่จะมีการจัดสรรพื้นที่เพิ่มเติม 1,000 ไร่ รวมกับศูนย์กีฬาภาคตะวันเมืองพัทยา และการก่อสร้างมหาวิทยาลัยกีฬา สถานบันพละศึกษา ที่อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ซึ่งทั้ง 3 ศูนย์จะมีการจัดสร้างสนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน เพื่อใช้สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ อาทิ การชิงแชมป์ระดับเอเชีย การแข่งขันเอเชียนเกมส์ การแข่งขันซีเกมส์ รวมไปถึงการแข่งขันบางชนิดกีฬาของโอลิมปิก สำหรับการหารือร่วมกันนั้นเป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในลำดับต่อไป ในการก่อสร้างศูนย์กีฬานานาชาติ จังหวัดชลบุรี และ EEC
          นายกเมืองพัทยา เปิดเผยต่ออีกว่า สำหรับศูนย์กีฬาภาคตะวันออกเมืองพัทยาจะเป็นหนึ่งในศูนย์กีฬาที่จัดปรับปรุงเป็นสปอร์ตคอมเพล็กซ์ของจังหวัดชลบุรีและ EEC ที่จะมีการกำหนดในแต่ละศูนย์กีฬาว่าจะมีสนามกีฬาชนิดใดบ้าง ซึ่งส่วนของเมืองพัทยาจะเป็นสนามกีฬาที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติแล้วยังมีเป้าหมายของการท่องเที่ยวเชิงกีฬา โดยเบื้องต้น กกท.ได้จัดตั้งงบประมาณ 20,000 ล้านบาท สำหรับในส่วนของ EEC ที่จะเป็นเจ้าภาพร่วมกันในการสร้างศูนย์กีฬาทั้งหมด

Advertisement