แบบนี้เรียกว่าอะไร…องค์กรสื่อสารขุดเจาะผิวจราจรวางระบบท่อลอดใต้ดิน เสร็จงานไม่คืนผิวจราจรแบบเดิม ใช้แผ่นเหล็กปูทับไม่สนความปลอดภัยของประชาชน

        วันที่ 24 ก.พ.64 ที่บริเวณถนนเส้นทางตัดระหว่างซอยอรุโณทัยกับถนนพัทยาสาย 3 ด้านหน้า บ.โสภณเคเบิ้ลทีวีพัทยา พบว่ามีเจ้าหน้าที่จากองค์กรสื่อสารสารไม่ทราบสังกัด นำอุปกรณ์และเครื่องมือมาทำการขุดเจาะผิวจราจรเพื่อวางระบบสื่อสารลอดใต้ดิน เป็นพื้นที่กว้างขนาด 2×4 เมตร แต่ปรากฏว่าหลังดำเนินการเสร็จกลับไม่มีการปรับสภาพคืนผิวจราจรให้เหมือนดังเดิม กลับมีการนำแผ่นเหล็กขนาดใหญ่มาปูวางทับหลุมไว้ และผนึกด้วยแอลฟัลท์ติกส์บริเวณโดยรอบ ซึ่งกรณีดังกล่าวทำให้ผิวจราจรมีลักษณะที่ไม่มีความเรียบร้อย และมีระดับแนวถนนที่ระนาบเท่ากันเหมือนดังเดิม โดยกรณีนี้อาจสร้างอันตรายแก่ผู้ขับขี่ยานพาหนะที่ในแต่ละวันจะมีผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวเป็นจำนวนมาก
            อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีการขุดเจาะผิวจราจรในพื้นที่เมืองพัทยาอย่างต่อเนื่อง และในหลายเส้นทาง ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีการคืนผิวจราจรให้กลับมามีสภาพที่สวยงามและเรียบร้อยเหมือนเดิม แต่มักจะใช้แผ่นเหล็กขนาดใหญ่มาปูทับไว้เท่านั้น โดยที่ผ่านมาพบว่ามีประชาชนที่ใช้ยานพาหนะซึ่งส่วนมากจะเป็นรถจักรยานยนต์ที่ประสบอุบัติเหตุจากกรณีดังกล่าวอยู่บ่อยครั้ง จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งมาดำเนินการแก้ไขและคืนสภาพผิวจราจรให้มีความเรียบร้อยและปลอดภัยโดยด่วนด้วย

Advertisement