เมืองพัทยา รับมอบรถยนต์โดยสารขนาดกลางปรับอากาศ และรถบรรทุก 6 ล้อ รวม 21 คัน เพื่อใช้เป็นยานพาหนะในการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา

         (24 ก.พ.64) ที่บริเวณลานจอดรถเวิลด์เจมส์ นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานรับมอบรถยนต์โดยสารขนาดกลางปรับอากาศ จำนวน 10 คัน และรถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 11 คัน จากบริษัทเอ็ม.แซท.ดี คาเซ็นเตอร์ จำกัด โดยมีนายบรรลือ กุลละวณิชย์ นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา ร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบครั้งนี้
          สำหรับการรับมอบรถยนต์โดยสารขนาดกลางปรับอากาศ จำนวน 10 คัน และรถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 11 คัน รวม 21 คัน ได้รับงบประมาณอุดหนุน 57 ล้านบาท ภายใต้โครงการจัดหาคุรุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของเมืองพัทยา เพื่อเป็นยานพาหนะที่จะอำนวยความสะดวกในมิติการสนับสนุนภารกิจหลักการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมีประสิทธิภาพ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่ ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่นักเรียนจะได้รับประสบการณ์โดยตรง รู้จักการสร้างสัมพันธ์กับผู้อื่นภายนอกห้องเรียน รวมทั้งเพื่อใช้เป็นยานพาหนะในการจัดกิจกรรมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา โดยจะเริ่มนำมาใช้ในปีการศึกษา 2564

Advertisement