เทศบาลตำบลบางละมุง เปิดจุดบริการ ONE STOP SERVICE ลงทะเบียน “โครงการเราชนะ” สำหรับกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน

          หลังจากที่รัฐบาลได้จัดทำโครงการคนละครึ่ง และโครงการเราชนะ เป็นมาตรการในการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้เพื่อให้การช่วยเหลือด้วยการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด -19 รวมทั้งช่วยเพิ่มสภาพคล่องสำหรับกลุ่มร้านค้า/ ผู้ประกอบการรายย่อย และกลุ่มผู้ให้บริการให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
          ล่าสุด วันนี้ (24 ก.พ.2564) เทศบาลตำบลบางละมุง ร่วมกับธนาคารกรุงไทย ได้เปิดจุดให้บริการรับลงทะเบียนสำหรับผู้ประกอบการ/ ร้านค้า/ ผู้บริการรายย่อย รวมทั้งกลุ่มประชาชนที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน ที่บริเวณชั้นล่าง หลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางละมุง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ/ ร้านค้า/ ผู้บริการรายย่อย รวมทั้งกลุ่มประชาชนที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน ให้มาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะ ตั้งแต่ขั้นตอนการเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย การรับรอง ยืนยันการลงทะเบียน และแนะนำการใช้แอพพลิเคชั่นถุงเงิน ซึ่งผู้ประกอบการสามารถใช้งานได้เลย โดยมีว่าที่ร้อยตรี ทนงศักดิ์ พวงน้อย ปลัดเทศบาลตำบลบางละมุง พร้อมด้วยนางภาวรรณ ฉิมกล่อม รองปลัดเทศบาลฯ นายสมคเนย์ เกษมสำราญ ผอ.กองสาธารณสุขเทศบาลฯ ร่วมตรวจสอบความเรียบร้อย และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จากธนาคารกรุงไทย เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ เจ้าหน้าที่เทศกิจ ที่มาอำนวยความสะดวกและตอบข้อสงสัยของประชาชนที่มาใช้บริการ โดยมีประชาชนเดินทางมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง
          ทั้งนี้สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย/ ร้านค้า/ ผู้บริการที่ไม่เป็นนิติบุคคล ต้องมาลงทะเบียนด้วยตนเอง โดยนำหลักฐาน ดังนี้ 1. บัตรประชาชนตัวจริง 2. รูปถ่ายสถานประกอบการรูปถ่ายสินค้าผลิตภัณฑ์รูปถ่ายที่มีผู้ประกอบการ เพื่อแสดงว่าเป็นเจ้าของหรือขายสินค้าหรือเป็นผู้ให้บริการจริง 3. บัญชีธนาคารกรุงไทย กรณีไม่มีบัญชีธนาคารกรุงไทย สามารถมาเปิดบัญชีได้ในวันดังกล่าว โดยเน้นในส่วนของประชาชนที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน ต้องมายื่นลงทะเบียนโครงการเราชนะโดยใช้บัตรประชาชนตัวจริงแบบ SMART CARD ที่ยังไม่หมดอายุและไม่ชำรุด
         ทั้งนี้เทศบาลตำบลบางละมุงและธนาคารกรุงไทยจะเปิดให้บริการแบบ ONE STOP SERVICE จำนวน 5 วันทำการ คือ วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์จนถึง 3 มี.ค.2564 เวลา 08.30 น.-15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ เทศบาลตำบลบางละมุง บริเวณ ชั้นล่าง หลังอาคารลานจอดรถ
          (หมายเหตุ..สำหรับผู้ที่ทุพพลภาพ ผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งมีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลบางละมุง หากมีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ “เราชนะ” ให้ญาติมาติดต่อขอลงทะเบียนหรือทางเจ้าหน้าที่จะไปบริการท่านถึงที่บ้าน หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลบางละมุง)

Advertisement