เมืองพัทยา จับมือ บ.โตโยต้า เดินหน้านำรถยนต์พลังงานไฮโดรเจนและพลังงานไฟฟ้า เข้ามาทดลองขับเคลื่อน นำร่องต้นเดือน มี.ค.นี้ หวังพัฒนาเมืองที่ยั่งยืนปราศจากมลภาวะ มุ่งสู่การเป็นสมาร์ทซิตี้

         หลังจากที่เมืองพัทยาได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างเมืองพัทยากับบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เพื่อนำรถยนต์พลังงานไฮโดรเจนและพลังงานไฟฟ้า เข้ามาทดลองขับเคลื่อนในพื้นที่เมืองพัทยา ภายใต้โครงการพัฒนาเมืองต้นแบบในการใช้พลังงาน ที่ไม่ทำให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์นั้น
          ล่าสุดเมื่อวันที่ 22 ก.พ.64 ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา ได้มีการประชุมหารือความคืบหน้าการนำรถยนต์พลังงานไฮโดรเจนและพลังงานไฟฟ้า เข้ามาทดลองขับเคลื่อนในพื้นที่เมืองพัทยา โดยมีนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายพิชิต พงษ์ประเสริฐ หัวหน้าทีมธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นายธวัช เผือกบุนนาค ประธานสหกรณ์เดินรถสองแถวพัทยา ตัวแทนบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
           โดยที่ประชุมได้มีการหารือถึงแนวทางการนำรถยนต์พลังงานไฮโดรเจนและพลังงานไฟฟ้า เข้ามาทดลองขับเคลื่อนในพื้นที่เมืองพัทยา ซึ่งในช่วงต้นเดือนมีนาคม 2564 จะนำรถยนต์พลังงานไฟฟ้าขนาดเล็ก จำนวน 10 คัน มาทดลองขับเคลื่อนในพื้นที่สาธารณะในเมืองพัทยาและเกาะล้าน และในช่วงปลายปี 2564 จะมีการนำรถสาธารณะหรือรถสองแถว มาทดลองวิ่ง จำนวน 5 คัน พร้อมกันนี้ยังได้มีการหารือเกี่ยวกับสถานีติดตั้งที่ชาร์จรถพลังงานไฟฟ้าทั้งในส่วนของรถยนต์สาธารณะหรือรถสองแถว และรถยนต์ส่วนบุคคล ซึ่งเบื้องต้นได้มีการเสนอพื้นที่บริเวณถนนอรรถจินดา และบริเวณที่ทำการสหกรณ์เดินรถสองแถว ตรงข้ามบ้านสุขาวดี เป็นที่ตั้งสถานีชาร์จรถไฟฟ้าที่จะมีการนำมาทดลองใช้ในเมืองพัทยา
          ด้านนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินการต่อเนื่องยุทธศาสตร์ทางด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของเมืองพัทยา ซึ่งสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติเช่นเดียวกัน ทั้งนี้การดำเนินการเป็นความร่วมมือระหว่างเมืองพัทยาและภาคเอกชน ในการที่จะนำรถยนต์พลังงานไฮโดรเจนและพลังงานไฟฟ้ามาทดลองวิ่งในเขตเมืองพัทยานั้น เพื่อดูแลด้านสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่การเป็นสมาร์ทซิตี้ ด้วยการจัดการแบบถูกวิธีและการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ ทั้งยังเป็นการรองรับการเตรียมความพร้อมในการเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาค ภายใต้โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีการเสนอให้มีการนำรถยนต์พลังงานไฮโดรเจนและพลังงานไฟฟ้ามาใช้ในส่วนการของานบริการสาธารณะ ให้แก่สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ ที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังบริเวณท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย รวมไปถึงการนำมาใช้งานสายตรวจพื้นที่ต่าง ๆ ของเมืองพัทยา ในโครงการตู้ฟ้าทลายโจร ซึ่งอยู่ตามชุมชน โดยจะเป็นโครงการนำรถยนต์พลังงานไฮโดรเจนและพลังงานไฟฟ้าที่จะทำร่วมกันระหว่างเมืองพัทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและภาคเอกชนต่อไป

Advertisement