อดีต สท.เมืองแสนสุข พร้อม ส.อบจ.ชลบุรี มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนกว่า 1.2 แสนบาท

         ที่โดมเอนกประสงค์ โรงเรียนหาดวอนนภาศัพท์ ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี นายภาสกร หอมหวล อดีตสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแสนสุข หรือที่รู้จักกันในนาม สท.เหี่ยว เจ้าของฉายาแจกอังเปาเงินล้านในวันไหว้ตรุษจีนที่ผ่านมา พร้อมด้วยนางสาวสุภีพันธุ์ หอมหวล สมาชิกสภา อบจ.ชลบุรี เขตอำเภอเมืองชลบุรี และนางสาวอลิสา ยิ้มประเสริฐ ร่วมกันแจกทุนการทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน ในปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เด็กนักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตลอดจนเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองของเด็กนักเรียน
         นายภาสกร หอมหวล เปิดเผยว่า ได้เล็งเห็นความสำคัญของเด็กนักเรียนที่เป็นอนาคตของชาติ จึงได้จัดสรรเงินส่วนตัวมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการสร้างอาคารเรียนให้กับ โรงเรียนหาดวอนนภาศัพท์ไปแล้ว เนื่องจากโรงเรียนแห่งนี้ส่วนมากเป็นนักเรียนจากพื้นที่อื่นที่ติดตามพ่อแม่ที่ทำอาชีพก่อสร้าง มาอยู่ในพื้นที่ตำบลแสนสุข ดังนั้นตนเองจึงได้สนับสนุนเงินเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนยากจนและเด็กพิเศษ จำนวนทั้งสิ้น 242 ทุนๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน 121,000 บาท
          พร้อมทั้งจะดำเนินการจัดสร้างห้องน้ำให้กับทางโรงเรียนอีกด้วย นอกจากนี้ยังได้ประสานกับทางกลุ่มพลังบ้านใหญ่ นำอาหารกลางวันมาเลี้ยงเด็กนักเรียนในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย