สจ.ปารเมศ เปิดพื้นที่สารพัดประโยชน์ 170 ไร่ พัฒนาเป็นศูนย์ราชการแห่งเดียวและศูนย์รวมต่าง ๆ แบบสารพัดประโยชน์ มุ่งสร้างความเจริญเพื่อพี่น้องชาวตะเคียนเตี้ยอย่างยั่งยืน

         นายปารเมศ ประกอบธรรม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เขต 7 อ.บางละมุง ได้เปิดเผยข้อมูลในการพัฒนาพื้นที่สาธารณะ 170 ไร่ ในพื้นที่ ม.1 ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ให้เป็นศูนย์รวมต่าง ๆ ให้กับประชาชนชาวตะเคียนเตี้ยและพื้นที่ใกล้เคียงได้มาใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็นการวางแผนการพัฒนาท้องถิ่นเมืองตะเคียนเตี้ยมาอย่างยาวนานตั้งแต่บรรพบุรุษ เพื่อให้ท้องถิ่นตำบลตะเคียนเตี้ยเกิดความยั่งยืนสืบไปยังลูกหลานในอนาคต
        ทั้งนี้ ในสมัยการบริหารเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ยที่มีนายมานพ ประกอบธรรม ซึ่งเป็นบิดา เป็นนายกเทศมนตรี ได้ทำงานพัฒนาท้องถิ่นให้กับเมืองตะเคียนเตี้ยมาโดยตลอด ทำให้เห็นถึงสภาพความเปลี่ยนของท้องถิ่นที่มีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบัน โดยอดีตที่ผ่านมาที่ดินบริเวณนี้กว่า 140 ไร่ เป็นของบรรพบุรุษตระกูลประกอบธรรมได้บริจาคไว้เป็นสาธารณประโยชน์ให้กับชาวบ้านได้ใช้สอย ต่อมามีการพัฒนาและได้ในส่วนของที่ดินใกล้เคียงเพิ่มเติมอีกประมาณ 30 ไร่ จนรวมพื้นที่สาธารณะ 170 ไร่ ดังกล่าว
          นายปารเมศ ประกอบธรรม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เผยด้วยว่า ด้านบิดา นายมานพ ประกอบธรรม อดีตนายกเทศมนตรีก็ได้ประสานหางบประมาณร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และการกีฬาแห่งประเทศไทย ในการดำเนินการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในพื้นที่การพัฒนาดังกล่าวจะมีทั้งสนามกีฬาและสนามฟุตบอล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สวนสาธารณะ ลานวิ่งและลานออกกำลังกาย เพื่อให้ประชาชนได้มาใช้ประโยชน์ในพื้นที่สาธารณะได้มากที่สุด
          และเชื่อว่าในอนาคตสถานที่ตรงนี้จะเป็นศูนย์รวมของชุมชน เพราะเชื่อว่าหลังจากมีประชาชนมาทำกิจกรรมออกกำลังกายก็จะมีการค้าการขายตรงจุดนี้มากขึ้นด้วย อย่างไรก็ตาม ในอนาคตจะมีการผลักดันในเรื่องการย้ายสถานที่ของหน่วยงานราชการต่าง ๆ มารวมกันไว้ที่นี่เป็นศูนย์ราชการ ณ จุดเดียว รวมทั้งเทศบาลแห่งใหม่ก็จะย้ายมาตรงนี้ด้วยเช่นกัน