“หนึ่ง อนุชา” นำทีมโป่งพลังใหม่ พร้อมสู้ศึกเลือกตั้ง ฟอร์มทีมผสมผสานคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่ามากประสบการณ์ ตั้งใจทำงาน เสียสละเพื่อส่วนรวม พร้อมเตรียมผลักดันโรงเรียนอนุบาลตำบลโป่งให้เกิดขึ้นให้ได้ เพื่อวางฐานรากการศึกษาแก่เยาวชน

        (18 กุมภาพันธ์ 2564) ที่ศูนย์ประสานงาน กลุ่มโป่งพลังใหม่ นายอนุชา เพียรใจ หัวหน้ากลุ่มโป่งพลังใหม่ ผู้สมัครนายกเทศมนตรีตำบลโป่ง เบอร์ 2 นำทีมผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโป่ง แถลงนโยบายและแนวทางในการพัฒนาตำบลโป่ง พร้อมทำการเปิดตัวผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลทั้ง 2 เขตอย่างเป็นทางการ โดยผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโป่ง เขตที่ 1 กลุ่มโป่งพลังใหม่ ประกอบไปด้วยผู้สมัครหมายเลข 7-12 หมายเลข 7 นายประจวบ ใจยั่งยืน, หมายเลข 8 นางสาวปภาดา เอี่ยมอินทร์, หมายเลข 9 นายสานิตย์ ศิริรูป, หมายเลข 10 นางสาวอรุณ คุ้มคง, หมายเลข 11 นายยุทธพงศ์ คงสุข, หมายเลข 12 นายสมพงษ์ มากจันทร์ ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโป่งเขตที่ 2 ประกอบไปด้วย หมายเลข 7-12 หมายเลข 7 นายสมชาย เอี่ยมเรือง, หมายเลข 8 นายวิชัย เกตุทอง, หมายเลข 9 นายธัญญะ ภมรพล, หมายเลข 10 นายจงรัก ต้นเม้ง, หมายเลข 11 นายพงษ์พันธ์ บุญสมทบ, หมายเลข 12 นางพัชรา นาคนวล
       นายอนุชา ผู้สมัครนายกเทศมนตรีตำบลโป่ง เบอร์ 2 กลุ่มโป่งพลังใหม่ เปิดเผยว่า สำหรับการเปิดตัวผู้สมัครและนโยบายของทางกลุ่มในวันนี้ เพื่อเป็นการแสดงวิสัยทัศน์และแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ตำบลโป่งในอนาคต ให้พี่น้องประชาชนได้ทราบถึงแนวทางในการพัฒนาที่ชัดเจนของทางกลุ่ม หากได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนในการเลือกตั้งครั้งนี้ จะเข้าไปดำเนินการพัฒนาและดูแลประชาชนในพื้นที่ในด้านใดบ้าง
          ซึ่งอันดับแรกเลยก็ต้องพูดถึงเรื่องของการคัดเลือกทีมผู้บริหารและสมาชิกที่เข้าร่วมในการสู้ศึกเลือกตั้งครั้งนี้ ทางกลุ่มได้ฟอร์มทีมกันมานานแล้ว โดยได้มีการผสมผสานกันระหว่างคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่อย่างลงตัว ในส่วนของผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลนั้น มีทั้งในส่วนของสมาชิกเก่า ผสมผสานกับสมาชิกใหม่ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความสามารถ ทั้งในด้านของเศรษฐกิจชุมชน, ด้านการศึกษา, ด้านวัฒนธรรม, ด้านความปลอดภัยชุมชน, ด้านการพัฒนาท้องถิ่น มีอดีตผู้ใหญ่บ้าน อดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อดีตสารวัตรกำนัน รวมอยู่ในทีมผู้สมัครสมาชิกทั้ง 2 เขต ซึ่งในส่วนของทีมงานฝ่ายบริหารนั้นก็ได้ทำการเปิดตัวรองนายกที่มากประสบการณ์ 2 ท่าน ประกอบไปด้วย นายพลพล วัฒนศิริ อดีตรองนายกสมัยที่ผ่านมา ที่ทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กันมาอย่างยาวนาน ผู้ที่มีความสามารถในการประสานความร่วมมือชุมชนได้รอบทิศ และประสานความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐได้เป็นอย่างดี ส่วนอีก 1 ท่าน คือ นายนิธิศ อินทร์ทิม รองนายกท่านใหม่ ที่มีความสามารถในเรื่องของเศรษฐกิจชุมชน เป็นคนรุ่นใหม่ที่พร้อมพัฒนาตำบลโป่งไปในทิศทางด้านเศรษฐกิจที่ดีขึ้น
         นอกจากนี้ในส่วนของการศึกษา ทางกลุ่มก็ยังคงเน้นย้ำการเดินหน้าส่งเสริมในเรื่องของการศึกษาตั้งแต่ระดับฐานราก โดยเตรียมเดินหน้าในการต่อยอดการศึกษาในการจัดสร้างโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโป่ง เพื่อรองรับการเจริญเติบโตด้านการศึกษาในอนาคต ส่วนด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการเติบโตของ EEC โครงการพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกนั้น ที่ผ่านมาได้เป็นตัวแทนของผู้บริหารเทศบาลตำบลโป่งในการร่วมกำหนดแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และแผนผังในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกด้วย
            โดยหากพี่น้องประชาชนได้ให้ความไว้วางใจกลุ่มโป่งพลังใหม่ทั้งทีมเข้ามาทำงานอีก 1 สมัย ก็จะเดินหน้าพัฒนาพื้นที่อย่างเต็มที่ สานงานเก่า ต่อยอดงานใหม่ ด้วยประสบการณ์ทำงานตลอด 8 ปีที่ผ่านมา จะนำมาใช้ในการพัฒนาพื้นที่อย่างสุดความสามารถ
Advertisement